Výpis šablon TaxEditu

změněných ode dne 1.12.2017

Vyhledat šablony:
Změněné od data: Také šablony beze změn
(ZUJ.XDB) 3617 28.12.2017
3617   Oprava kra;, aktualiyace dle MF
Žádost o roční zúčtování a daňové zvýhodnění (ZAZAZU18) 1.000 4.1.2018
1.000   Vzor č. 1
Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období (ZAVYPO14) 1.04 29.12.2017
1.04   Vzor č. 22 pro rok 2017
Jazyková knihovna (ZAPOZD18_I.DLL) 0.0.0.1 29.12.2017
0.0.0.1   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za zdaňovací období (ZAPOZD18) 1.000 4.1.2018
1.000   Vzor č. 26
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za zdaňovací období (ZAPOZD14) 1.000 29.12.2017
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Potvrzení plátce daně druhého z rodičů (ZAPODRP14) 1.003 4.1.2018
1.003   Vzor č. 2
Filtr XML input (XMLPARSER.XFLT) 4.145 8.1.2018
4.145   DNEDP4 oprava načtení listu staveb, DPPD8 doplněn rok 2017/2018
4.144   Import Xml OSVC17
4.143   Doplnění importu DPFO 2017
4.142   portalCBC import id nadnarodni skupiny, DDI spotřební daně
4.141   Oprava importu DPSVD2 - zdaňovací období
Filtr XML input (XMLPARSER.XFLT) 4.142 19.12.2017
4.145   DNEDP4 oprava načtení listu staveb, DPPD8 doplněn rok 2017/2018
4.144   Import Xml OSVC17
4.143   Doplnění importu DPFO 2017
4.142   portalCBC import id nadnarodni skupiny, DDI spotřební daně
4.141   Oprava importu DPSVD2 - zdaňovací období
Přehled pro Zaměstnaneckou pojištovnu Škoda (VZPS17) 1.000 10.1.2018
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Přehled OSVČ pro Revírní bratrskou pokladnu (VZPRBP17) 1.000 29.12.2017
1.000   Vytvoženo pro TaxEdit 3.11
Přehled OSVČ pro Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (VZPO17) 1.000 29.12.2017
1.000   Vytvoženo pro TaxEdit 3.11
Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR (VZPMV17) 1.000 29.12.2017
1.000   Vytvoženo pro TaxEdit 3.11
Přehled OSVČ pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu (dříve Českou národní) (VZPCP17) 1.000 29.12.2017
1.000   Vytvoženo pro TaxEdit 3.11
Přehled OSVČ pro VZP (VZP17) 1.000 4.1.2018
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Pokyny k vyplnění Přehledu OSVČ pro VZP (VZP14.CHM) 2018.01.11 10:36 11.1.2018
2018.01.11 10:36   Doplněny pokyny všech ZP
2018.01.05 14:47   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
2017.12.29 16:51   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v §2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (VYUZFML16) 1.03 3.1.2018
1.03   Uprava pro rok 2017
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (VYUZF12A) 1.048 29.12.2017
1.048   Změna pro rok 2018
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (VYUZF12) 1.048 29.12.2017
1.048   Změna pro rok 2018
Export pro elektronické podání - vyučtování daně ze závislé činnosti (VYUZF.EXP) 2.42 29.12.2017
2.42   Vyuzf/Vyusr pro rok 2018
Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou právnickým i fyzickým osobám (VYUSR_V15A) 1.045 29.12.2017
1.045   Změna pro rok 2018
Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou právnickým i fyzickým osobám (VYUSR_V15) 1.045 29.12.2017
1.045   Změna pro rok 2018
Přehled OSVČ pro Vojenskou ZP (VOZP17) 1.000 10.1.2018
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Include pro filtry (TRF.INCF) 1.92 16.1.2018
1.92   DATADPFOB Výdaje bez prvku 196
Nápověda k aplikaci TaxEdit (TAXEDIT.CHM) 2017.12.28 16:16 28.12.2017
2017.12.28 16:16   Vytvořeno pro 3.11
2017.12.28 16:12   Vytvořeno pro 3.10
Export pro elektronické podání - formuláře pro ČSSZ (SSZ.EXP) 1.662 5.1.2018
1.662   Export OSVC17
Seznam šablon formulářů TaxEditu (SHDS.INI) 6.042 8.1.2018
6.042   Povoleno DAP DPPO
6.041   Povoleny DPFOA DPFOB
6.040   Oznámení o příjmech, Potvrzení zaměstnavatele
6.039   Připravujeme příjmovky
6.038   VyusrV15 2017
6.037   GovCSSZClass, EpodanoOSVC, SK
6.036   Rok 2018
Sestavy (SESTAVA.SES) 3043 2.1.2018
3043   Uprava sestav pro rok 2018
Zrušení registrace (REGZRUS14) 1.004 4.1.2018
1.004   Vzor č. 2
Přihláška k registraci právnických osob - univerzální (REGP14) 1.0391 5.1.2018
1.0391   oprava pole Typ zástupce
Pokyny k formulářům k registracím (REGISTRACE.CHM) 2018.01.05 10:10 5.1.2018
2018.01.05 10:10   Žádost o zrušení registrace
Export pro elektronické podání - vyučtování daně ze závislé činnosti (REGISTR.EXP) 1.84 4.1.2018
1.84   Oprava exportu zrušení registrace
Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální (REGF14) 1.131 5.1.2018
1.131   Oprava pole Typ zástupce
Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby (REGDPH14) 1.23 11.12.2017
1.23   Přidán kod duvodu reg. 6k, pokud je identifikovana osoba a nma sidlo v tuzemsku.
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (RECALCCOLUMNS.PROG) 0.01 2.1.2018
0.01   Založeno pro program 3.11, funkce pro přepočet řádků v databazi
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (PROHL18) 1.000 4.1.2018
1.000   Vzor č. 26
Ovládací program (PREVODY32.EXE) 3.2.0.50 28.12.2017
3.2.0.50   Délka sloupce 255+
Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) (PREHLEDZAM12) 1.08 3.1.2018
1.08   Verze pro rok 2017
Jazyková knihovna (POTVRSRAZ18_I.DLL) 0.0.0.1 29.12.2017
0.0.0.1   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Potvrzení o zdanitelných príjmech ze závislé cinnosti plynoucích na základe dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona c. 586/1992 Sb. a o sražené dani vybírané srážkou (POTVRSRAZ18) 1.000 29.12.2017
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Portál 06 - DIS, plná moc (PORTALCBC) 1.0023 19.12.2017
1.0023   Doplněno pole "identifikace nadnárodní skupiny"
Export pro elektronické podání - DIS a plná moc (PORTAL.EXP) 1.57 19.12.2017
1.57   Portal CbC doplnění exportu pole "identifikace nadnarodní skupiny"
Oznámení zaměstnavatele o plnění povinnosti zaměstnávat občany se ZTP (OZNAZA13) 1.05 11.1.2018
1.05   pro rok 2017
Formuláre FR SR (OZNALEK16SK) 1.004 20.12.2017
1.004   Pro rok 2017
Formuláre FR SR (OZNALEK16ASK) 1.002 15.1.2018
1.002   Omezeno 2015-2017
1.001   Vzor pro rok 2017
Filtry ostatní (OTHER17.TRF) 1.00 5.1.2018
1.00   pro rok 2017
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR6.DAT) 2017.12.22 13:06 22.12.2017
2017.12.22 13:06   Zveřejněno MFČR pro 2018
(NEMPAR12.XDB) 3617 29.12.2017
3617   Koeficienty §12 v dat souboru, zde jen pro zápisy z karty
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR12.DAT) 2017.12.22 13:07 22.12.2017
2017.12.22 13:07   Zveřejněno MFČR pro 2018
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR11_4.DAT) 2017.12.22 13:07 22.12.2017
2017.12.22 13:07   Zveřejněno MFČR pro 2018
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR11_3B.DAT) 2017.12.17 13:07 22.12.2017
2017.12.17 13:07   Zveřejněno MFČR pro 2018
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR11_3A_STA.DAT) 2017.12.22 13:07 22.12.2017
2017.12.22 13:07   Zveřejněno MFČR pro 2018
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR11_3A_JEDN.DAT) 2017.12.22 13:07 22.12.2017
2017.12.22 13:07   Zveřejněno MFČR pro 2018
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (NEMOVINC.PROG) 0.01 2.1.2018
0.01   Založeno pro program 3.11, funkce pro praci s nemovitostmi
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (NEMOVIMP.PROG) 0.01 2.1.2018
0.01   Založeno pro program 3.11, import nemovitosti do kartoteky
Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení (MSZ17) 1.000 5.1.2018
1.000   Vytvořena šablona pro TaxEdit 3.11
Lokalizační knihovna (LANG_SK.DLL) 3.6.0.120 29.12.2017
3.6.0.120   Jazyková knihovna pro verzi 3.11 SK
Lokalizační knihovna (LANG_CZ.DLL) 3.6.0.114 29.12.2017
3.6.0.114   Jazyková knihovna pro verzi 3.11
(KATUZ.XDB) 3616 22.12.2017
3616   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11.0.100
Hromadné oznámení zaměstnavatele pro VZP (HROZA14) 1.007 15.1.2018
1.007   Číslo pojištěnce má přednost před RČ
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (FUNKCE.PROG) 0.18 29.12.2017
0.05   Oprava převodu datumů na správný formát
0.18   Doplnění funkci pro formátování textu
0.17   Změna předvolené cesty v dialogu pro výběr XML
Funkce pro filtry (FUNKCE.INC) 2.081 5.1.2018
2.081   Sazba pro rok 2018
2.080   E-Razitko, oprava pro načtení podání přes DS
2.079   změna funkce MAXDATUMVERVYU
2.078   Parametry 2018
Funkce pro filtry (FUNKCE.INC) 2.079 29.12.2017
2.081   Sazba pro rok 2018
2.080   E-Razitko, oprava pro načtení podání přes DS
2.079   změna funkce MAXDATUMVERVYU
2.078   Parametry 2018
Include pro filtry (FUNC.INCF) 3.16 16.1.2018
3.16   Funkce pro přenos sumačních stran
Funkce pro filtry (FUNC.INC) 1.72 11.12.2017
1.72   Technická změna
Filtr silniční daně z kartotéky (FILLSIL.FDB) 3.76 16.1.2018
3.76   Poznámka - konec vozidla v roce
3.75   Za celý rok 2017
Filtr daň z nemovitostí z kartotéky (FILLNEM.FDB) 3.77 15.1.2018
3.77   Oprava kontroly názvu katastru
3.76   Povolen rok 2018
(FILES.XDB) 3512 20.12.2018
3512   Připraveno pro verzi programu 3.11
Ovládací program (EXPORT.EXE) 3.2.0.32 28.12.2017
3.2.0.32   Do instalace 3.11
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO17.EXP) 1.01 8.1.2018
1.01   Doplnění exportu DPPO 2017/2018
1.00   Založeno pro program 3.11
Přiznání k dani silniční (DSIL10_I.DLL) 0.0.1.101 3.1.2018
0.0.1.101   Oprava jazykové knihovny po změně formuláře 2017/2018
0.0.1.100   Oprava jazykové knihovny po změně formuláře 2017/2018
Přiznání k dani silniční (DSIL10) 1.169 3.1.2018
1.169   Pro rok 2017 celý
1.168   Pro rok 2017 celý
1.167   Pro rok 2017 celý
Filtry silniční daň od 2001 (DSIL01.TRF) 2.995 3.1.2018
2.995   Doplnění filtru pro Daň silniční opravné
2.994   Doplnění filtru pro Daň silniční opravné
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DPPOZTRATY.PROG) 0.14 8.1.2018
0.14   Povolen rok 2017
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. Přílohy - anglická verze,DLL (DPPO17_I.DLL) 0.0.0.2 9.1.2018
0.0.0.2   Vylepšená verze překladu
0.0.0.1   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Filtry z přiznání PO (DPPO17.TRF) 1.00 8.1.2018
1.00   Založeno pro program 3.11
Filtry z přiznání PO (DPPO16.TRF) 1.012 8.1.2018
1.012   Filtr na DPPO2017
1.011   Filtr na DPPO2017
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy (DPPO16) 1.012 11.1.2018
1.012   Rozsah datumů na cokoli, kromě kombinace po 1.1.2017 do 31.12.2017
1.011   Změna v tisku inv. pobídek
1.010   Změny komanditce vs investičních pobídkách
1.009   Změny v investičních pobídkách
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy (DPPO16) 1.010 20.12.2017
1.012   Rozsah datumů na cokoli, kromě kombinace po 1.1.2017 do 31.12.2017
1.011   Změna v tisku inv. pobídek
1.010   Změny komanditce vs investičních pobídkách
1.009   Změny v investičních pobídkách
Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO14.CHM) 2017.12.29 16:48 29.12.2017
2017.12.29 16:48   Aktualizovány pokyny k příloze Transakce se spojenými osobami
Filtry DPH a SD (DPHS10.TRF) 1.90 8.1.2018
1.90   Oprava kontrolniho filtru KH
1.89   Změna filtru KH z přiznání DPH. Do tabulky C se nově nevyplněné řádky v DPH přenáší jako "nevyplněno"
1.88   Vypořádání převedeno na novou trechnologii
Filtry DPH a SD (DPHS06.TRF) 1.40 11.1.2018
1.40   Nahlas10, doplněna kontrola na vyplnění řádku a neuvedení kodu státu a dič.
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DPHMF.PROG) 0.02 9.1.2018
0.02   Oprava plnění řádku 53 při ročním vypořádání
0.01   Založeno pro program 3.11
Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPHKH16) 1.039 8.1.2018
1.039   Technická změna v tabulce C, nově se nevyplněné řádky DPH nastavují jako "nevyplněno"
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DPHKH.PROG) 0.56 8.1.2018
0.56   Oprava kontroly DPH proti KH, pokud jsou v KH vyplněné řádky v tabulce C, ale nevyplněny odpovídající řádky v přiznání DPH
0.55   Oprava filtru přinačtení řádků DPH, oddíl C část VI, řádek 61
0.54   Technicka změna
0.53   Technicka změna
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DPHKH.PROG) 0.55 22.12.2017
0.56   Oprava kontroly DPH proti KH, pokud jsou v KH vyplněné řádky v tabulce C, ale nevyplněny odpovídající řádky v přiznání DPH
0.55   Oprava filtru přinačtení řádků DPH, oddíl C část VI, řádek 61
0.54   Technicka změna
0.53   Technicka změna
Tlačivá k dani z pridanej hodnoty (DPHEU11SK) 1.053 28.12.2017
1.053   Změna pořadí procházení formulářem
Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH15) 1.0067 5.1.2018
1.0067   Změna textu po předvýpočtu obratu.
Multifiltr Vypořádání DPH za rok 2001 (DPH01.MF) 3.41 5.1.2018
3.41   vYPOŘÁDÁNÍ NA 2015-2017 PŘEVEDENO NA NOVOU TECHNOLOGII
FDF vzory dokumentů (DPFOA2015SK.PDF) 2015.11.26 14:57 5.2.2106
2015.11.26 14:57   Pdf podklad pro FDF tisk
Jazyková knihovna pro přiznání k DPFO (DPFOA17_I.DLL) 0.0.0.1 5.1.2018
0.0.0.1   Verze pro DPFOA 2017
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze záviské činnosti na území ČR (DPFOA17) 1.001 8.1.2018
1.001   Opraveno maximum u Životního pojištění a Penzijního připojištění
1.000   Nově pro program 3.11
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb tyb A (DPFOA16SK) 1.003 12.1.2018
1.003   pro rok 2017
Jazyková knihovna pro přiznání k DPFO (DPFO17_I.DLL) 0.0.0.1 5.1.2018
0.0.0.1   Verze pro DPFO 2017
Filtry z přiznání FO (DPFO17.TRF) 1.01 16.1.2018
1.01   Volání filtrů pro vzor 24 a 2
1.00   pro rok 2017
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ B (DPFO17) 1.003 8.1.2018
1.003   Opraveno maximum u Životního pojištění.
1.002   Opraven postup procházením formuláře
1.001   Opraveno maximum u Penzijního připojištění.
1.000   Nově pro program 3.11
Filtry z přiznání FO (DPFO16.TRF) 0.31 5.1.2018
0.31   pro rok 2017
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ B (DPFO16) 1.010 22.12.2017
1.010   Datum úmrtí, QR kód
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ B (DPFO14.CHM) 2018.01.04 21:51 4.1.2018
2018.01.04 21:51   DzP 2017
Přiznání k dani z nemovitostí (DNEMB16) 1.0092 16.1.2018
1.0092   Rozšíření pole pro číslo jednotky
1.0091   Povolen rok 2018
Export pro elektronické podání - daň z nemovitostí (DNEM.EXP) 1.605 16.1.2018
1.605   Doplnění kontroly vyplnění parcelního čísla na listu staveb
Prototypy konfiguračních souborů (DEFSHDS.INI) 6.036 29.12.2017
Nebyly nalezeny žádné položky. Zkuste prosím starší datum nebo jinak zmírněte vyhledávací podmínky.

Filtry pro kartotéky (DBSETUP.INI) 1.65 2.1.2018
1.67   Změna SQL dotazu pro právnické osoby
1.66   Změna SQL dotazu pro filtr DPH (jen přiznání)
Filtry pro kartotéky (DBSETUP.INI) 1.67 16.1.2018
1.67   Změna SQL dotazu pro právnické osoby
1.66   Změna SQL dotazu pro filtr DPH (jen přiznání)
(CUSTOMERS.XDB) 3032 29.12.2017
3032   Pole pro automatickou kontrolu subjektu, heslo rpo PDF
Knihovny pro účetní výkazy. (CFF16_I.DLL) 0.0.0.9 21.12.2017
0.0.0.9   Úprava překladu vzhledem ke změně Výkaz-Přehled o peněžních tocích
Výkazy v plném rozsahu (CFF16) 1.025 21.12.2017
1.025   Změna názvu Výkaz o peněžních tocích na Přehled o peněžních tocích