T A X E D I T

Aktivace

Při rozšíření/změně verze je nutné provést novou aktivaci, která nevyčerpá další licenci. Spusťte TaxEdit, z menu vyberte Nápověda -> O programu, stiskněte tlačítko Deaktivovat, zatrhněte Aktivovat TaxEdit v jiné verzi, stiskněte tlačítko Následující, a zvolte způsob aktivace (pokud máte počítač na inernetu, zvolte Aktivovat TaxEdit přes internet), dokončete Aktivaci (více v sekci Podpora/Aktivace).

Aktivace TaxEditu probíhá na všech počítačích jednou za rok znovu. Metoda aktivace obsahuje licenci na konkrétní rok. Zároveň to znamená, že vyčerpané licence z loňska jsou včdy zcela uvolněny a letos můžete program nasadit i na jiných počítačích než dříve – na těch, na kterých budete chtít pracovat v roce letošním.

Aby byl TaxEdit plně funkční, musí být po instalaci aktivován. Během aktivace se vytvoří aktivační klíč, který je unikátní pro daný počítač. Stejný klíč nelze použít na jiném počítači. Jestliže chcete získat nový aktivační klíč pro jiný počítač, musíte nejprve TaxEdit na původním počítači deaktivovat. K tomu slouží tlačítko Deaktivovat, které najdete v dialogovém okně O aplikaci TaxEdit (nabídka Nápověda / O programu…)

Deaktivace probíhá podobně jako Aktivace, buď telefonicky, nebo pohodlněji po Internetu. Deaktivaci ale není možné provést e-mailem.

Zadali jste patrně chybné zákaznické číslo. Nejčastěji se stává, že uživatelé místo zákaznického čísla zadávají při aktivaci Klíč CD. Hledejte své zákaznické číslo na libovolné faktuře, nebo na každém adresním štítku vlevo vedle jména firmy nebo osoby. Pokud nenajdete, nebo si nejste jisti, kontaktujte expediční oddělení nebo technickou podporu.

To je problém. Formuláře v minulém století měly často předtištěnu pevnou část – letopočet 199. K doplnění pak bylo jen poslední číslice. Tyto formuláře není možné volně změnit, přesto jsme u nejčastěji používaných tiskopisů provedli úpravu, která umožní zadat do data i roky 2000 a výše a přitom nedojde k problémům při otevírání dokumentů vytvořených dříve – tedy pouze s poslední číslicí. Nejsou takto ale upraveny všechny tiskopisy. Proto případně zkuste kontaktovat technickou podporu, je možné, že Vámi požadovaný tiskopis upravíme. (Anebo si poraďte tak, jak byste postupovali v případě papírového formuláře, tedy rok 200x dopište až na výtisk.)

Aktualizace

Nutnou podmínkou pro získání nových šablon použitelných v dalším roce je zakoupení upgrade programu. Upgrade nemusíte objednávat – všichni uživatelé koncem roku automaticky obdrží zálohovou fakturu. Pokud by však došlo k nějakému pochybení a Vy byste zálohovou fakturu nedostali, urgujte ji u distributora programu (Konzulta, tel.:541 128 327).

Nabízí se několik možností, jak zjišťovat novinky.
Kromě sledování webových stránek a přímé korespondence, kdy uživatele obesíláme nabídkami na slevy, školení a podobné akce, existuje ještě možnost přihlásit se do e-mailové konference uživatelů TaxEditu.
Po přihlášení budete občas dostávat dopisy s upozorněními na novinky i problémy, avíza aktualizací a odpovědi na dotazy ostatních členů konference. Do konference pak můžete přispívat i sami Takový dopis pak dostanou všichni přihlášení odběratelé a kdokoli z nich Vám může odpovědět.

Aktualizace šablon

Ano. Velikost aktualizačního balíčku zasílaného e-mailem nepřevyšuje 1 MB. Můžete jej proto uložit na disketu, přenést do libovolného počítače a tam nainstalovat.

Váš e-mailový program pravděpodobně z důvodu bezpečnosti nedovolí přijmout přílohu s příponou .exe. Pošlete nám o tom zprávu (nezapomeňte uvést své zákaznické číslo) – budeme Vám posílat aktualizační balíčky komprimované do formátu .zip. Tento balíček lze vhodným programem (Winzip, Winrar, Power Archiver) rozbalit a rozbalený soubor už pak stačí spustit.

Chybová hlášení

Z nějakého důvodu došlo k narušení databází TaxEditu. Obvykle tento případ nastává při pádu programu, nebo jiné nekorektní operaci. Pomůže reindexace databází. Například z prostředí spuštěného programu TaxEdit zvolte: "Nástoje" -> "Správa a zálohování databází" a zde stiskněte tlačítko "Reindexace databází". Po reindexaci by již měl TaxEdit pracovat normálně.

Pravděpodobně vám běží ještě jeden program TaxEdit na pozadí, který již není vidět. K řešení postačí ukončitt TaxEdit ze správce úloh. Stisknete CTRL+ALT+DEL vyberete správce úloh a v záložce aplikace, případně v záložce procesy vyberete TaxEdit a ukončíte úlohu.

Nacházíte se na v přiznání na poli, kde je potřeba vyplnit údaje nebo vyplněné údaje nejsou koretkní. Např. v DPH 04 na políčku "u právnické osoby: postavení vzhledem k právnické osobě" je potřeba vyplnit údaj, takže pokud se na tom políčku nacházím a je nevyplněné, tak mě program nepustí vyplňovat dál, ani se mi nepodaří přiznání uložit, vytisknout. Další příklad, např. pokud v poli datum napíšu nesmyslné znaky.

Není nainstalována nebo je poškozena databázová podpora BDE, která je nutná při práci se starými verzemi TaxEditu.

Standardní postup:

Kontaktujte technickou podporu TaxEditu. Od verzí roku 2017 se již nové instalace TaxEditu vůbec nekonfigurují s použitím této zastaralé technologie. Jednouživatelské verze jsou instalovány na souborové databázi SQLite. Síťové verze pak používají databáze Microsoft SQL nebo MySQL.

Všechny uživatele převádíme na nové databáze postupně. Pokud je Vaše instalace TaxEditu síťová a stále používá překonané BDE, prosím zkontaktujte své IT pracovníy nebo dodavatele s technickou podporou.

Pokud pracujete s TaxEditem jen na svém počítači, pak prosím zavolejte kdykoli v pracovní dobu na hotline 548 210 607 a během 5 až 10 minut Vám pracovníci podpory databázi změní, zkontrolují přitom data a případě celou instalaci TaxEditu…. Služba změny databáze z BDE na SQLite je bezplatná.

V nouzi:

Na adrese taxedit.cz/BDE je možné stáhnout instalační soubor databázové podpory. Po spuštění se objeví okno s instalací v anglickém jazyce. Klikněte na tlačítko Next a v dalším okně na tlačítko Install a po proběhnutí instalace tlačítkem Finish.

Pracovat v rezimu offline

Téměř každá šablona v TaxEditu prochází postupným zdokonalováním – vznikají její nové verze. Aby bylo možné soubor vytvořený na starší verzi šablony otevřít v nové verzi, musíme v případě rozsáhlejších změn vytvořit převodní filtr. Za normálních okolností jsou všechny potřebné filtry obsaženy v aktualizacích spolu s novými verzemi šablon – v takovém případě se uložený soubor na nové verzi šablony otevře, aniž by uživatel zpozoroval činnost filtru. Může se ale stát, že opomeneme vytvořit filtr z některé méně rozšířené verze šablony, pokus o otevření uloženého souboru pak vyvolá chybové hlášení. v takovém případě nám, prosím, pošlete e-mail obsahující přesnou informaci o verzích uloženého souboru (save) a  šablony. Pokud je to možné, pošlete v příloze i ten soubor s přiznáním (pdw), který chybové hlášení vyvolal.


Řešení:

Proveďte nejdříve aktualizaci šablon, nejlépe z TaxEditu přes Nástoje/Instalované šablony, a zkuste znovu dokument otevřít. Pokud přesto chybové hlášení zůstane, kontaktujte linku technické podpory.

Kartotéka dokumentů v TaxEditu je právě pouze kartotékou.
TaxEdit u každého dokumentu v kartotéce eviduje, kde se vlastní soubor s přiznáním konkrétně na počítači nebo v síti nachází, aby jej mohl otevřít. Údaj o jménu a cestě k souboru vidíte buď ve sloupci Soubor, nebo jej můžete zkontrolovat v kartě dokumentu (otevřete klávesou F4)Pokud program vypíše výše uvedené chybové hlášení tak to znamená, že program soubor fyzicky na daném místě nenalezl, buď tento neexistuje, nebo je nepřístupný, nebo je cesta v databázi uvedená nesprávně.
Většinou tato situace nastane

– pokud soubor mimo TaxEdit přejmenujete (pak je řešením funkce Databáze/Dokumenty/Import dokumentu a naimportovat soubor pod oním změněným názvem) nebo smažete (pak řešení mimo záloh neexistuje)

– soubor byl uložen například na disketu nebo flashdisk (ty pak musíte najít a připojit)


– pokud se TaxEdit (a jeho data) "přesouvá" na jiný počítač, který má jiný název a data v databázi jsou uložena v UNC formátu. Cestu k souboru je možné v zapsat ve dvou tvarech. Buď je zapsán v "klasickém" formátu jako např. "C:Program FilesTaxEdit2priznani.pdw" nebo v UNC formátu "\název_počítačeCProgram FilesTaxEdit2priznani.pdw". Způsob zápisu se nastavuje v Nástroje->Možnosti programu volbou Při ukládání používat UNC formát.
Řešením v tomto případě může být změna názvu počítače nebo záměna cesty v databázi. ("\starý_název_počítače…" zaměnit za "\nový_název_počítače") V ostatních případech je řešení podobné. Buď se zamění cesty v databázi nebo se data přesunou do té cesty, která je uvedena v databázi.

Záměna cesty se provede přes Databáze->Nahradit. (POZOR je potřeba tuto funkci volat z okna dokumentů, ne z okna poplatníku, jinak se zamění cesty v databázi poplatníků.) V políčku co hledat se zadá stará cesta, do políčka nahradit nová cesta, pak stačí zakliknout zatržítko prohledávat celou databázi a tlačítkem Nahradit Vše se záměna provede a po skončení se na obrazovku vypíše počet nahrazených souborů.

reindexace

Tato chybová hláška není závažná a pomůže restart počítače. Poté již by se neměla objevit.

Databáze a kartotéky

Pokud číslo FÚ neznáte, pak při zadání DIČ při editaci poplatníka zadejte namísto čísla FU tři nuly (000-XXXXXXXXXX). Potom přejděte do pole pro FU a vyberte odpovídající finanční úřad z číselníku. Ve chvíli kdy z pole FU přejdete jinam DIČ se automaticky přepočítá, takže namísto třech nul se na začátek dosadí odpovídající trojčíslí. DIČ ve starém tvaru bude potřeba, pokud budete chtít podat dodatečné daňové přiznání, nebo vytvořit "historický" formulář pocházející z doby před rokem 2004

Pro tento účel slouží funkce Import dokumentu. (Databáze/Dokument/Import dokumentu).

Postavíte se na správného poplatníka, vyvoláte funkci import a ve standardním dialogovém okně vyhledáte na disketě požadovaný soubor. TaxEdit rozezná, že soubor je na výměnném médiu (disketě) a nabídne Vám jeho zkopírování do adresáře, ve kterém máte dokumenty poplatníka běžně uloženy. Pak soubor přečte a zařadí jej do databáze se všemi údaji tak, jakoby byl vytvořen přímo na tomto počítači.

Může se stát, že v počítači již máte pod stejným názvem jiné přiznání. Pak program nabídne přejmenování souboru na nejbližší volný název.

Poplatníky, vozidla a nemovitosti se kterými již nepracujete, můžete označit příznakem Archivní záznam. S archivními položkami se běžně nepracuje ani nejsou zobrazeny v oknech kartoték. Je ale možné jejich zobrazení vynutit např. u poplatníků v nabídce Databáze -> Poplatník -> Nastavení omezení pro seznam poplatníků zapnutím volby Včetně archivních záznamů.

DPFOB

Přezdívka pro přiznání k dani z příjmů pro fyzické osoby typu B od roku 2001. V roce 2003 jsme toto označení zatím nezaznamenali, možná tedy zmizí v propadlišti dějin.

Postup, kterým program vyplňuje řádky 42 a 43 se nastavuje na druhé straně, kousek nad nadpisem Oddílu 3 – Příjmy z podnikání podle § 7. Jedná se o zelené pole, ve kterém je na výběr z těchto tří možností:

 • Ručně – řádky 42 a 43 vyplnit podle údajů z účetnictví: v tomto případě nebudou mít údaje, které uvedete v Pomocné příloze – Rozpis příjmů a výdajů podle druhu podnikání nebo jiné SVČ, které se následně přebírají do tabulky a v Příloze č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu B žádný vliv na řádky 42 a 43.
 • Automatické – do ř. 42 a 43 přebírat součty z Tabulky a Přílohy 1 Přiznání – v tomto případě se na řádky 42 a 43 přenášejí údaje vyplněné v Tabulce A. Ovšem Tabulku a je nutné vyplnit bez zahrnutí příjmů z kapitálového majetku dle §8 zákona, které se vyplňují v řádku 48 a teprve odtud se přičítají do ř. 42.
 • Poplatník nemá žádné příjmy podle §7 – v tomto případě program pokračuje rovnou do 4. Oddílu: §8 – Příjmy z kapitálového majetku a nevyplňují se žádné údaje, které se týkají příjmů z §7.

Zde je situace následující:
Pokud jste na straně 2 (zelený rámeček ve spodní části obrazovky) zvolili možnost "Ručně – řádky 42 a 43 vyplnit ručně podle účetnictví", program předpokládá, že ř. 42 vyplníte včetně příjmů z § 8. Takto navýšený základ daně se poté sníží o částku z ř. 48 (Příjmy z kap. majetku podle § 8).
Pokud jste na straně 2 zvolili možnost "Automatické – do řádků 42 a 43 přebírat součty z Tabulky a Přílohy 1 přiznání", program předpokládá, že v Tabulce a Přílohy 1 jsou uvedeny příjmy bez příjmů z kap. majetku podle § 8. Proto, pokud zadáte hodnotu do ř. 48, tato se automaticky přičte k sumě na ř. 42, aby byl výpočet proveden správně. Zároveň se tato částka automaticky dosadí do ř. 57 v oddílu 4 – § 8 – Příjmy z kap. majetku.

DPH

Formulář pro dodatečné přiznání byl v roce 1999 odlišný od formuláře řádného přiznání. Tento tiskopis ale není v nabídce formulářů pro rok 1999 (Soubor/Nový dokument záložka "1999").
Aby byl TaxEdit schopen vyčíslit částku vypořádání odpočtu za celý rok, musí být v systému k dispozici všechna přiznání, tedy všechna řádná i všechna dodatečná. Aby bylo znesnadněno vytvoření jen dodatečného přiznání, ke kterému by pak chybělo přiznání řádné, je nutné tvořit dodatečné odvozením – filtrem z řádného přiznání za příslušné období.
Pokud ale přesto chcete sestavit jen dodatečné přiznání (nebudete chtít počítat vypořádání), můžete jej vytvořit pomocí Soubor/Nový dokument výběrem ze záložky "Všechny".

Aby program vypočítal koeficient pro krácení, je nutné, aby byly zadány hodnoty:

 • v jakémkoli řádku v sekci "-je povinnen krátit nárok na odpočet (§ 19a odst. 3 a 4)" – tj. řádky 331 až 335 a zároveň
 • v řádku 400 (osvobozená uskutečněná zdanitelná plnění).

Postavíte se na poplatníka v databázi – tedy do té části okna databáze, která obsahuje Jméno klienta, nikoli na jeho dokumenty.
Stiskem kláves CTRL+F vyvoláte funkci Filtry, která má v tomto místě význam Souhrrné přiznání. TaxEdit nabídne filtr "Vypořádání DPH za rok 2002".Spusťe filtr a určete do kterého přiznání se má vypořádání vložit. Můžete také vypořádání nasměrovat do nového prázdného dokumentu. Po výpočtu se zobrazí mezivýsledky jako počet přiznání na vstupu a nový koeficient, tyto hodnoty najdete také na čtvrté stránce přiznání pod pokyny.
Stejnou funkci najdete také na panelu nástrojů – čtvrtá ikonka zleva, nebo v nabídce Databáze/Dokument/Souhrnné přiznání

Nejdříve vyplňte a uložte přiznání k DPH za všechna období daného roku. Pak se v databázi dokumentů postavte na poplatníka a vyberte nabídku Databáze->Poplatník->Souhrnné přiznání (můžete také použít klávesovou zkratku Ctrl+F). Poté vyberete, do kterého formuláře se má vypořádání spočítat (přiznání za poslední období nebo nový formulář).

DPPO

Řádky 2 a 3 tabulky H přílohy přiznání se počítají podle přepočteného stavu zaměstnanců na zvláštní příloze (str. 9). Do této přílohy se dostanete mimo jiné i tlačítkem "Slevy na dani" v pravé části Tabulky H.

Pokud nechcete zadávat odpracované hodiny u jednotlivých druhů zaměstnanců a víte již přímo částku slevy, můžete výpočet potlačit zadáním nulového ročního fondu pracovní doby hned v prvním poli této přílohy. Pak již lze vyplnit tabulku H přílohy přímo částkami slev.

 • Použijte tlačítko "Slevy na dani"
 • Napište číslo 0 do pole Celkový roční fond pracovní doby
 • Stiskněte Enter
 • Zadejte částky slev

Patrně je problém ve znaménkách, která se snažíte v jednotlivých sloupcích použít. Do roku 2002 (přiznání za rok 2001) se všechna čísla ve sloupcích 4-6 zadávala záporně, ne v absolutní hodnotě ztráty. Navíc bylo poněkud nejasné jak vyplnit první řádek tabulky v roce 2001.
Od přiznání za rok 2002 přijala tabulka konvenčnější způsob vyplnění, tedy ztráta uplatňovaná a zbývající se zadávají kladným číslem.
Kam se přenáší výsledek:V přiznání za rok 2001 se ztráta přenášela na ř. 60 za podmínky, že v tomto řádku nebylo ještě zadáno žádné číslo. V přiznání za rok 2002 má ztráta svůj vlastní řádek.

Právnické osoby:
Pole v řádku 6 vpravo, které není součástí originálního formuláře a tedy se netiskne, slouží primárně pro přenos hodnot z přiznání za předcházející období. Pokud v tomto poli není zapsána žádná hodnota, program povolí do řádku 9 (částka odečtu z nevyužitého nároku vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích) jakoukoli hodnotu. v opačném případě (tj. v poli na řádku 6 je zadána hodnota) kontroluje program, aby nedošlo na řádku 9 k překročení tohoto limitu.
Podobná situace je u řádku 8 – zde hodnota, která je obsažena v prvním poli na tomto řádku, představuje nevyužitou část odpočtu, která vznikla v příslušném zdaňovacím období. Hodnota v poli vpravo představuje nevyužitou část odpočtu vzniklého v minulých zdaňovacích obdobích.
Součet těchto obou hodnot (nevyužitých nároků) se poté přenáší při odvození formuláře za následující zdaňovací období do pole na řádku 6 vpravo.

Elektronické podávání

Ano, je možné toto nastavení vypnout. V ovládacích panelech systému Windows (Start – Ovládací panely) otevřete "Možnosti Internetu". Zde přejděte na záložku "Upřesnit" a vypněte volbu "Zjišťovat odvolání certifikátu serveru".

Na MFČR lze podat tyto dokumenty:


 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň silniční
 • Daň z nemovitostí
 • Oznámení podle §34 zákona č. 337/1992 Sb.
 • Obecná písemnostNa ČSSZ lze podat tyto dokumenty:

 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Příhláška/Odhláška zaměstnance k pojištění pro SSZ
 • Hromadný sběr dat pro MO
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

V TaxEditu menu Nástroje/Uživatel programu (pokud je otevřen formulář Nástroje/Volby/Uživatel programu) stačí vyplnit políčko e-mail (bíle pole přibližně uprostřed dialogu)

K podání dokumentů na ČSSZ je navíc potřeba mít nainstalovaný na Vašem počítači aktuální šifrovací certifikát, který je ke stažení na stránkách ČSSZ(Stáhněte si platný šifrovací certifikát pro potřeby elektronického podání na ČSSZ). Starý certifikát již neplatí (Šifrovací certifikát platný do 18. 10. 2007). Po instalaci tohoto certifikátu by již elektronické podání mělo být možné.

Aplikace MF pro elektronické podání nedokáže elektronicky přijmout dílčí přiznání, proto TaxEdit dílčí přiznání vůbec neexportuje.

Export kontroluje, zda osoba uvedena na řádku 37 (pod datumem) je shodná s  osobou uvedenou v databázi. Pokud je v editaci poplatníka zatrženo na záložce "Správce daně a pověření", že daný poplatník má plnou moc, tak se kontroluje s osobou, ktera je uvedena jako vlastník. (pokud není v nástroje->možnosti dokumentu zatržena volba "Do přiznání vždy použít data přihlášeného uživatele", pak se kontroluje s přihlášeným uživatelem). Pokud nemá poplatník plnou moc, tak se kontroluje se jménem a příjmením poplatníka.

Certifikáty od ICA, ale i od jiných autorit, mohou být uloženy na technickém prostředku, tedy čipové kartně nebo bezpečnostním tokenu.V tomto případě není možní certifikát použít forou "ze souboru". Certifikáty se používají způsobem "z úložiště". No a do úložiště certifikátů operačního systému WIndows je nutné tyto certifikáty nejprve zaregistrovat. Registrace certifikátů je základní vlastnost obsužného programu, který k certifikátu na kartě dostanete od vystavitele. Například aplikaci SecureStore. Hledejte funckci Zaregistrovat certifikát do Windows. Po úspěšné registraci budete moci certifikát použít.i v TaxEditu, samozřejmě za přítomnosti (karta zasunut do čtečky) onoho technického prostředku.

Export z DK-BřezinaSW

Silniční daň by měla fungovat stejným způsobem jako export daně z nemovitostí, avšak v této chvíli (leden 2007) je v exportu z programu “Danová kancelář” chyba, která způsobuje nečitelnost exportovaných soborů silniční daně. Pokud nebude opravena, nebude přenos silniční daně funkční.

Daň z nemovitosti je možné vyexportovat tímto postupem: Otevřete v software Daňová kancelář” zadávání daně z nemovitosi, které chcete exportovat a zde zvolte z menu “Zadávání” – “Uložit aktuální zadávání do XML pro FU”. Opět vznikne XML soubor v dohodnutém formátu, tedy formátu který je srozumitelný pro další aplikace. Takto vzniklý soubor lze naimportovat do programu TaxEdit k nějakému poplatníkovi (volbou ALT + D+D+T). V TaxEditu se otevře naplněný formulář k dani z nemovitosti se kterým je možné dále normálně pracovat. Je také možné z takto naplněného formuláře naplnit databázi nemovitostí v TaxEditu pomocí filtrů (CTRL +F).

Otevřete si zadávání poplatníka. Dále je nutné si otevřít některé z vytvořených daňových přiznání u tohoto poplatníka (libovolné) a opět otevřete zadávání poplatníka. Pak vyberte z menu volbu “Zadávání” a “Uložit aktuální zadávání do XML”. Data vybraného poplatníka se vyexportují do XML souboru, který uložte někam na pevný disk počítače. Dále je nutné spustit program TaxEdit a založit v něm nového poplatníka volbou “Databáze” – “Poplatníci” – “Nový poplatník” (pozor při zadávání prvního poplatníka toto není možné a je nutné poplatníka zadat pomocí “asistenta pro nového poplatníka”). U takto založeného poplatníka není nutné zadávat žádné další údaje. Potom k tomuto poplatníkovi naimportujte data z vyexportovaného souboru XML tmto postupem: Vyberte tohoto nově založeného poplatníka (postavte e na něj v databázi) a zavolejte import externích dat (zkratkou ALT + D+D+T) a nalezněte vyexportovaný soubor XML. Ten se naimportuje a otevře se Vám karta poplatníka a současně se data naimportují do databáze TaxEditu k vybranému poplatníkovi.

Lze vyexportovat data jednotlivých poplatníků, daně z nemovitosti a teoreticky i silniční daně. Bohužel v současnosti (konec ledna 2007) je v software Daňová kancelář chyba, která způsobuje, že export silniční daně je nekorektní a import do TaxEditu nebude proto fungovat

Je potřeba mít TaxEdit ve verzi 3.0.0.0 a lepší. Situace se softwarem Daňová kancelář je složitější. Na stránkách Březina software je ke stažení aktualizace (označená jako patch 5), ve které lze správně exportovat daň silniční a daň z nemovitostí, bohužel nelze z ní exportovat data poplatníků. Toto opravuje patch další (z 15.12. 2006), kde pak již lze bez problémů provést export poplatníků do XML formátu, který TaxEdit umí importovat. Naneštěstí tento patch rozbije export daně silniční, kterou poté již nelze exportovat správně. Pro bližší informace sledujte proto stránky Březina software.

Instalace

Zákaznické číslo je napsáno na obalu instalačního CD na štítku s Vaší adresou. Je uvedeno také na fakturách za program. Pokud už máte TaxEdit aktivován, najdete zákaznické číslo také v programu – vybete nabídku Nápověda -> O programu. Vaše zákaznické číslo se nachází vedle textu "Oprávněný uživatel č.".

Aktivační klíč, se kterým byl program na počítači aktivován, je zobrazen v dialogovém okně Nápověda -> O programu.
Pokud je program v režimu DEMOVERZE, je zde místo klíče tlačítko Aktivovat, kterým spustíte Průvodce aktivací.

Jak postupovat při aktivaci se dozvíte více v sekci Podpora/Aktivace.

Úplné číslo Vámi používané verze ovládacího programu TaxEditu najdete v nabídce Nápověda/O programu.

Pokud nebude TaxEdit používat na starém počítači, program deaktivujte, aby se Vám uvolnila licence. Poté doporučujeme ze starého počítače zkopírovat do nového celý adresář s TaxEditem. Tak máte zaručeno, že se dostanete do zcela stejné verze a stavu programu včetně všech nastavení. (Uložení celého TaxEditu např. na CD doporučujeme i jako nejdokonalejší způsob zálohy).V případě, že máte vlastní dokumenty uloženy jinde než v adresáři s TaxEditem, musíte samozřejmě přenést i tyto.Poté stáhněte instalaci z webových stránek ze sekce Nahrajte si a nainstalujte na novém počítači do stejného adresáře jako na počítači původním, tedy do stejného adrasáře kam proběhlo kopírování dat v předchozím kroku. Program aktivujte.Funkčnost programu i všech dat na novém počítači prověřte. Vyzkoušejte otevřít uložené soubory. Při výskytu hlášení "Chyba při otevírání datového souboru nebo formuláře" postupujte podle těchto pokynů.

Ve chvíli kdy program spuštíte ještě nedošlo k aktivaci. Jiný uživatel již pracuje na síťových databázích, proto vám TaxEdit nepovolí se připojit. Požádejte ostatní uživatele, aby na okamžik přerušili práci pak spusťte program. Ihned po spuštění programu jen aktivujte a dále již můžete pracovat normálně i na síťových databázích.

Majetkové daně

TaxEdit preferuje sestavení přiznání z kartotéky nemovitostí. Důslednou prací s kartotékou je totiž snadné sestavit libovolné přiznání včetně automatického sestavení dílčího přiznání.

Pokud jste v minulosti vytvořili přiznání přímo do formuláře, není nutné údaje do kartotéky ručně přepisovat. Z otevřeného přiznání je možné zavolat filtr nazvaný "D – Plnění databáze nemovitostí", který položky z přiznání vloží do kartotéky automaticky.

Přiznání z adalší rok pak již vytvoříte standardně z kartotéky, funkcí Tvorba formuláře z nabídky Soubor nebo Nemovitosti (Ctrl+N nebo Ctrl+F).

Příloha č. 1 je ošetřena jako tzv. Dynamický blok. TaxEdit přidává takové bloky automaticky podle potřeby.
Vyplňte prvního nabyvatele (kupujícího) a TaxEdit se Vás na konci stránky zeptá, potřebujete-li vložit další přílohu.

Ručně můžete vynutit vložení přílohy v nabídce Navigace / Dynamické bloky.

Je několik důvodů:


1) pozemek patří jinému FÚ než pro který se vytváří přiznání

2) v editaci pozemku je zatrženo políčko "nedanit"

3) pozemek má vyplněn jiné (většinou starší) "Datum získání" nebo "Datum předání" než je období pro které se přiznání vytváří

(např. pokud vytvářím dílčí přiznání na rok 2005, tak pozemky, které jsem získal nebo prodal v jiném roce než 2004 se do příznání neuvádějí)

Chcete-li vytvořit novou nemovitost podobnou některé z těch, které již v databázi máte, označte nejdříve vhodnou nemovitost v databázi (klikněte na ni myší), potom využijte nabídku Nemovitosti->Nová nemovitost z->Nová nemovitost z aktuální. Tím vznikne nová nemovitost, u které bude stačit změnit ty údaje, kterými se od původní nemovitosti liší. Dalších nabídek můžete obdobným způsobem využít například pro vytvoření pozemku ze stavby.

Obecné

Pokud jste vytiskli a podali přiznání, chcete patrně, aby již v počítači zůstalo nadále nezměněné. Přesto ale musí zůstat možnost se do něj občas podívat, případně zkusmo změnit hodnoty. Jen se změny nemají (třeba omylem) uložit.

TaxEdit nabízí možnost označit hotové přiznání jako "Doporučené pouze pro čtení". Takový dokument se při otevírání zeptá "Otevřít pouze pro čtení?" a pokud nabídku potvrdíte, je nadále zablokována možnost uložení pžiznání. Samozřejmě je ale možné uložit jej pod novým názvem, případně ochranu pro čtení zrušit.

Volba nám připadá natolik vhodná (pro zabránění nechtěnému dotčení dokumentu), že ji nabízíme v koncové tabulce každého přiznání spolu s funkcemi Tisk/Filtry/Uložit atd. V nabídce naleznete (samozřejmě při otevřeném přiznání) zaškrtávací pole stejného jména v Nástroje/Volby/Ochrana dokumentu. Zde můžete také nastavit i silnější ochranu pomocí hesel.

Pravděpodobně máte zapnuté filtry na daně nebo období pro které nemáte vyplněn ani jeden dokument. Pro zobrazení všech dokumentů stačí zrušit tyto filtry, resp. Nastavit zobrazit vše. V menu Databáze/Dokument/Nastavení omezení pro seznam přiznání.. klikněte na tlačítko výchozí (mělo by být "zešedlé") a dále zatrhněte volbu Včetně archivních záznamů. Potvrdíte tlačítkem OK. Tím se Vám zobrazí všechny dokumenty k danému poplatníkovi včetně archivních záznamu.
Jinak lze také zobrazit dokumenty přes filtrovací ikony (období, daně), případně pro zobrazení archivních záznamů je ikonka panáčka s modrou kšiltovkou.

Databázové rozhraní od firmy Borland (BDE BornlandDatabaseEngine) ,který TaxEdit využívá, obsahuje nepříjemou chybu. Při určité velikosti volného místa na disku zbylé místo chybně vyhodnotí jako nepostačující. S tímto problémem bohužel nemůžeme prakticky nic dělat. Pomůže jakákoliv výrazná změna zbylého volného místa na disku. Smažte, nebo naopak přikopírujte nějaké soubory. Po změně volného místa na disku by již mělo být vše v pořádku.

Ano vadí. Toto chybové hlášení indikuje, že se nedaří zapisovat do konfiguračního nastavení programu TaxEdit. Pokud máte starší operační systém Windows 98 a soubor TaxEdit.ini je větší než 64 kb, pak tento operační systém není schopen nastavení uložit. Zde nezbývá, než doporučit přechod na některý z modernějších operačních systémů. Další možností je, že zápis do souboru znemožnil některý z Vámi používaných antivirových programů (nejčastěji NOD32). V takovém případě je nutné změnit nastavení Vašeho antivirového programu.

Stačí, jestliže kurzor myši umístíte na záhlaví sloupce, který chcete přesunout, stisknete levé tlačítko myši a přetáhnete celý sloupec na nové umístění. Podobně lze změnit i šířku sloupce – kurzor myši v tom případě umístěte v záhlaví sloupců na rozhraní mezi dvěma sloupci (kurzorová šipka se změní na dvě svislé čárky s šipkami do stran), stiskněte levé tlačítko a tažením rozšiřte či zužte sloupec.

Poplatníci nemají nastavený svůj finanční úřad, nebo jej mají nastaven chybně (jiným textem než je standardní označení z číselníku). Nastavte ve vlastnostech poplatníka (F4, nebo Databáze -> Poplatník -> Editace poplatníka) na záložce Další údaje správný FÚ.

Nový řádek vznikne tehdy, pokud pro uložení přiznání na disketu použijete funkci Soubor->Uložit jako. Pro uložení na výměnné médium vhodné použít jinou funkci – Export dokumentu. Nejdříve uzavřete přiznání. v databázi dokumentů označte řádek s tím přiznáním, které chcete exportovat (řádek bude modrý). Na pravém tlačítku myši nebo z nabídky  Databáze->Dokument- zvolte Export dokumentu. Vyberte cestu pro uložení souboru, na flashdisk, někam na síť nebo na disketu 🙂 a je hotovo.

Uživatelé mohou vidět jen "své" klienty, pokud nemají ve vlastnostech uživatele zatrženu volbu "Přístup ke všem klientům".
Co se rozumí vlastním klientem? Jsou to plaplatníci, které uživatel sám založil, nebo kteří mu byli přiděleni administrátorem.
Verze 2.6 navíc umožňuje u každého poplatníka definovat výčet dalších uživatelů, kteří poplatníka v databázi "uvidí".

Pro import můžete vybrat i více přiznání najednou. Otevřete nabídku Databáze->Dokument->Import dokumentu, přesuňte se do adresáře, ze kterého chcete importovat. Jedno přiznání pak můžete pro import označit myší. Chcete-li označit více přiznání, držte při označování stisknutou klávesu Ctrl. Pokud chcete označit několik přiznání za sebou, označte první, pak stiskněte klávesu Shift a označte poslední. Pro označení všech přiznání v adresáři slouží klávesová zkratka Ctrl+A.

Tuto informaci najdete v dialogovém okně O aplikaci TaxEdit (nabídka Nápověda -> O programu)
Zjistit, kterou verzi máte zakoupenou lze samozřejmě na expedičním oddělení prodejce – Konzulty Brno, nebo na lince technické podpory.

Budete potřebovat jen své zákaznické číslo, které kromě výše zmíněného okna najdete také na veškeré korespondenci před svou adresou.

Ano, přiznání lze chránit heslem. Otevřete přiznání (nové nebo již vyplněné). Nabídka Nástroje -> Volby -> Ochrana dokumentu. Zde nastavíte hesla.

Nejde. Na čísle technické podpory – hotline – je spojeno několik linek. Příchozí hovor zvedne vždy první volný operátor. Pokud máte rozjednaný problém s konkrétním členem týmu a ten je zrovna volný, oprátor, který Váš hovor přijal Vás rád přepojí :).
Jinak Vám samozřejmě zavoláme zpět. Proto nám, prosím, ohlaste případné změny Vašich telefonních čísel.

Příručka v elektronické podobě je přístupna z TaxEditu po stisku klavesy F1 v hlavním databázovém okně programu. nebo z nabídky Nápověda. Stejně tak ji můžete najít na webu TaxEditu.

Nebojte se, neukládáme si nejen žádné citlivé, ale v podstatě vůbec žádné údaje o Vašem počítači. Aktivační program z běžných údajů přístupných v operačním systému Windows pouze vypočítá tzv. "kontrolní součet" (podobně jako například v účetních výkazech kontrolní součet řádků). Ten sám o sobě nenese žádnou důležitou informaci. Podle kontrolního součtu je pak vygenerován Aktivační klíč a právě TEN ukládáme v naší databázi.

V takovémto případě poslouží funkce "Archiv". To je možné provést v dialogovém okně editace poplatníka (Databáze/Poplatník/Editace poplatníka nebo stiskem F4 na příslušném poplatníkovi). V okně je poté třeba zaškrtnout "Archiv – poplatník se po archivaci běžně nezobrazuje". Pro zobrazení takto skrytých poplatníků slouží tlačítko na nástrojové liště "Včetně archivních záznamů" (je to ikona napravo od ikony FU)

Nemusíte. Využijte nabídku Databáze->Poplatník->Globální operace nad databází poplatníků. Pozor! Tato volba není přístupná při zobrazeném okně s kartotékou nemovitostí či vozidel, nýbrž z databáze poplatníků a dokumentů. Jestliže tedy máte otevřenou kartotéku nemovitostí či vozidel, nejprve ji uzavřete, až potom vyvolejte "Globální operace". v okně, které se objeví, můžete vybrat, zda se mají vytvořit přiznání k dani z nemovitostí či silniční, případně zda se mají vytvořit platební kalendáře. Můžete rovněž vybrat, zda se dokumenty vytvoří pro všechny, nebo jen pro označené poplatníky.

Nemusíte. Využijte nabídku Databáze->Poplatník->Globální operace nad databází poplatníků. v okně, které se objeví , označte volbu "Platební kalendář". Můžete rovněž vybrat, zda se kalendáře vytvoří pro všechny, nebo jen pro označené poplatníky.

K vytištění podkladů pro klienta – poplatníka slouží funkce Platební kalendář z nabídky Databáze.

TaxEdit umožňuje převést uložené formuláře do formátu bmp nebo tiff – výsledný soubor pak lze prohlížet například různými prohlížeči obrázků (Irfan View, ACD See…), lze je otevřít i v Malování pro Windows (součást operačního systému).
Otevřete přiznání, které chcete převést.Vyberte nabídku Soubor->Odeslat. Označte volbu Obrázek TIFF, klikněte na tlačítko Odeslat. Otevře se okno Vašeho e-mailového programu – stačí doplnit text dopisu a odeslat. Pokud není Váš e-mailový program nakonfigurován pro spolupráci s TaxEditem či pokud počítač s TaxEditem není připojen k internetu, můžete soubor ve formátu tiff například uložit na disketu a tu přenést do jiného počítače či odeslat klasickou poštou. v tom případě zvolte nabídku Soubor->Uložit jako, v poli "Uložit jako typ" vyberte Dokumenty TIFF, zvolte vhodnou cestu a název souboru.Další možností je nainstalovat klientovi TaxEdit a aktivovat ho jako bezplatnou verzi START.

Je možné zakoupit víceuživatelskou verzi TaxEditu (mulit 2, multi 5, multi 10…). Tato verze umožňuje vytvořit síťovou instalaci, kdy jeden počítač slouží jako server – jsou na něm uloženy všechny dokumenty a databáze, všichni uživatelé pracující v síti k nim mohou mít přístup.

Klávesové zkratky jsou vždy uvedeny v nabídce u příslušné funkce. Všiměte si například rozbalíte-li nabídku Soubor, uvidíte vedle názvu funkce Otevřít, zkratku CTRL+O. Stejně tak se zobrazují zkrakty při najetí myší nad tlačíko na panelu nástrojů. Seznam nejčastějších zkratek je také přehledně zobrazen v příručce, jejíž elektronickou podobu máte jednak v nápovědě, jednak jako PDF dokument v kořenovém adresáři instalačního CD.

Napište nám o tuto změnu na ?body=Zakaznicke cislo:&subject=Zmena emailove adresy">adresu technické podpory, nebo zavolejte na 548 210 607.

Nejjednodušší je poslat takové informace ?subject=Zmena kontaktnich udaju uzivatele TaxEditu&body=Uzivatel – zakaznicke cislo:%0A%0AZmente/opravte si nasledujici kontakni udaje:%0A">e-mailem, faxem (541 240 318) nebo telefonicky (541 128 327) expedičnímu oddělení prodejce, společnosti Konzulta Brno.

Propojení s Money S3

Propojení obou programů je funkční od roku 2004 a tedy je potřeba mít nainstalován:

 • TaxEdit 2.7.0 a vyšší.
 • Money S3 Build 9.080 a vyšší.

Propojení je sice funkční bez ohledu na licenci TaxEditu, ale uživatelé TaxEditu s licencí jen pro majetkové daně mohou ve vzniklých dokumentech upravovat jen první stranu, tak jak je obvyklé v režimu demoverze.

Instalace TaxEditu obsahuje propojovací modul, ve kterém lze určit, které agendy Money S3 mají být na TaxEdit navázány. Postačí tedy při instalaci TaxEditu nechat zatrženou volbu Propojit na instalaci Money S3. Pokud se rozhodnete oba programy propojit až později, můžete kdykoliv spustit propojovací program z prostředí programu TaxEdit volbou Nástroje/Externí nástroje/Propojení na Money S3. Propojovací program rovněž naleznete na Vašem instalačním CD s programem TaxEdit v adresáři Tools (podadresář "S3").

Příznání k DPH, Souhrné hlášení k DPH a účetní výkazy lze nalézt v menu programu Money S3 Účetnictví/Tiskové sestavy. Podklady pro DPPO a DPFO neleznete v Účetnictví/Závěrkové operace/Podklad pro výpočet daně z příjmu.

Transformační šablony pro přenos údajů se objevují mezi ostatními šablonami dokumentu TaxEditu a jsou automaticky aktualizovány spolu se šablonami příslušných přiznání. Aktuálnost můžete kdykoliv prověřit volbou Nástroje/Instalované komponenty, kliknout na tlačítko Test aktuálnosti komponent a případně můžete poté ihned provést aktualizaci stiskem tlačítka Aktualizace vybraných komponent z Internetu.

Do programu TaxEdit je možné v současnosti vyexportovat tyto formuláře:

 • Přiznání k DPH řádné
 • Souhrnné hlášení k DPH
 • Výkazy podnikatelské (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty)
 • Výkazy pro neziskové organizace (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty)
 • Výkazy pro státní a příspěvkové organizace (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty)
 • Podklady pro přiznání k dani fyzických osob
 • Podklady pro přiznání k dani právnických osob

Propojení dalších formulářů je plánováno v budoucnu.

Varianta od verze Money 10.6x


Vyplnení techto údajů není zcela snadné a závisí mimo jiné na umístení instalace Money i programu Taxedit. Pokud jsou programy nainstalovány napríklad TaxEdit v C:Program filesTaxEdit2 a Money v C:Program filesMoneyS3 a jedná se o poplatníka s IČ 87654321, pak jsou údaje následující:


Pro DPH:

Transformacní šablona: C:Program filesTaxEdit2SHDSdph.xsl

Výstupní soubor: C:Program FilesMONEY S3PRINTdph.txt

Spouštený program: "C:Program filesTaxEdit2BinTaxEdit.exe" /i "C:Program filesTaxEdit2TaxEdit.ini" /s "ICO:87654321" /b "<Soubor>"
Pro DPFO /PO:

Transformacní šablona: C:Program filesTaxEdit2SHDSdp.xsl

Výstupní soubor: C:Program FilesMONEY S3PRINTdp.txt

Spouštený program: "C:Program filesTaxEdit2BinTaxEdit.exe" /i "C:Program filesTaxEdit2TaxEdit.ini" /s "ICO:87654321" /b "<Soubor>"
Pro výkazy 2004:

Transformacní šablona: C:Program filesTaxEdit2SHDSvykazy.xsl

Výstupní soubor: C:Program FilesMONEY S3PRINTvykazy.txt

Spouštený program: "C:Program filesTaxEdit2BinTaxEdit.exe" /i "C:Program filesTaxEdit2TaxEdit.ini" /s "ICO:87654321" /b "<Soubor>"

Starší varianta do verze Money 10.5x


Pro DPH:

Transformacní šablona: C:Program filesTaxEdit2SHDSdph.xsl

Výstupní soubor: C:Program FilesMONEY S3PRINTdph.txt

Spouštený program: "C:Program filesTaxEdit2BinTaxEdit.exe" /i " C:Program filesTaxEdit2TaxEdit.ini" /s "ICO:87654321" /b %sPro DPFO /PO:

Transformacní šablona: C:Program filesTaxEdit2SHDSdp.xsl

Výstupní soubor: C:Program FilesMONEY S3PRINTdp.txt

Spouštený program: "C:Program filesTaxEdit2BinTaxEdit.exe" /i " C:Program filesTaxEdit2TaxEdit.ini" /s "ICO:87654321" /b %sPro výkazy 2004:

Transformacní šablona: C:Program filesTaxEdit2SHDSvykazy.xsl

Výstupní soubor: C:Program FilesMONEY S3PRINTvykazy.txt

Spouštený program: "C:Program filesTaxEdit2BinTaxEdit.exe" /i " C:Program filesTaxEdit2TaxEdit.ini" /s "ICO:87654321" /b %s

V ekonomickém systému Money S3 není nutné evidovat identifikační údaje subjektu po jednotlivých položkách, například zvlášť jméno a zvlášť příjmení, nebo zvlášť ulici a zvlášť čísla popisné a orientační. Proto z Money S3 tyto údaje, detailně rozdělené, nelze předat jinému programu. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006 potřebuje všechny údaje. zvlášť, proto se po exportu z Money první stránka objeví prázdná. Vyplňte si v TaxEditu detailní údaje o poplatníkovi a přiznání exportované z Money se objeví naplněné údaji o poplatníkovi i čísly z účetnictví.

Šablony

Ano již lze. Ve formuláři je na to zaškrtávací políčko pro vlastní text.

TaxEdit obsahuje or roku 1999 jazykové mutace u výkazů v plném a ve zkráceném rozsahu. Přiznání pro právnické osoby je jazykově zpracováno od roku 2002. Daň z přidané hodnoty od roku 2001.

Pravděpodobně máte aktivovanou licenci START nebo SIMPLE. Zjistíte to v menu Nápověda/O programu. Pokud jste platící uživatel modulu COMPLET a máte aktivovanou verzi START, tak musíte nejdřív TaxEdit deaktivovat a znovu ho správně aktivovat. (je potřeba vyplnit správně zákaznické číslo)


Verze START a Simple jsou omezeny v počtu výtisků na jeden u START a deset u SIMPLE daňových subjektů (poplatníků). Svou licenci u konkrétního tiskopisu vyčerpáte prvním(desátým) tiskem přiznání pro konrétního poplatníka (Proto se při prvním tisku program ptá – "Chcete vyčerpat licenci tiskem tohoto poplatníka?"). Další tisky jsou pak vázány na klíčový údaj – nejčastěji DIČ nebo rodné číslo.
Pokud si nejste jisti, jaký údaj jste použili při vyčerpání licence, můžete si jej prohlédnout v nabídce Nástroje/Registrovaní uživatelé. Při otevřeném dokumentu je zde vidět, jaká byla hodnota hlídaného klíčového údaje a je možné ji přímo do dokumentu převzít.
Pokud jste vyčerpali licenci dejme tomu omylem, nebo se například z nějakého důvodu změnilo DIČ poplatníka, kontaktujte technickou podporu, pokusíme se Vám pomoci.Příklad:

Mám verzi START. (verze je omezená na jednoho poplatníka)

Do databáze zadám 3 poplatníky. Pro jednoho poplatníka vytvořím např. DPH a když tento formulář vytisknu, tak si vyčerpám možnost tisknout DPH pro jiného poplatníka, resp. mohu tisknout DPH už jen pro tohoto poplatníka. Aby TaxEdit poznal, který je to poplatník, tak si uchovává jeho klíčové údaje (např. u DPH je to DIČ). Pokud vytvoříte DPH bez DIČ, tak se objeví chybové hlášení "není vyplněn klíčový údaj". Pokud budu chtít vytisknout další DPH (jiné období), tak to lze pouze pro stejného poplatníka, resp. pro stejný klíčový údaj. Stejné podmínky platí i pro další formuláře.


Pro verzi SIMPLE platí v podstatě to samé, ale DPH lze vytvořit až pro deset různých poplatníků (klíčových údajů). Při prvním tisku se mi vyčerpá první licence, při dalším pro jiného poplatníka se mi vyčerpá druhá, atd.

Řada šablon v TaxEditu je v průběhu roku aktualizována – přidáváme do nich další možnosti, optimalizujeme výpočty, zvyšujeme odolnost proti nesprávně zadaným hodnotám, odstraňujeme nepřesnosti. Každý uživatel TaxEditu má bez dalších poplatků nárok na všechny tyto aktualizace. Lze je získat dvojím způsobem:

 • Aktualizační balíčky zasílané e-mailem. Vždy, když se v některé šabloně objeví zásadnéjší změna, zasíláme všem, kteří o to projeví zájem, malý aktualizační balíček obsahující všechny změny v šablonách od posledního vydání TaxEditu na CD. Jestliže je chcete dostávat, stačí, když nám pošlete zprávu se svou e-mailovou adresou a zákaznickým číslem.
 • Aktualizace přes Internet. Šablony můžete aktualizovat také přímo z otevřeného TaxEditu – uzavřete všechny formuláře, vyberte nabídku Nástroje->Instalované šablony. Klikněte nejprve na tlačítko "Test aktuálonosti šablon" (Váš počítač se připojí k internetu), poté na tlačítko "Aktualizovat vybrané". Tento způsob aktualizace je nejpohotovější, počítač s TaxEditem však musí být připojen k Internetu, stahuje se více dat, některé šablony tímto způsobem aktualizovat nelze. Proto doporučujeme využít především aktualizačních e-mailových balíčků, aktualizaci přes Internet využívat případně jako doplňkovou.


Ani jeden z uvedených způsobů však neumožňuje získat bezplatně aktualizaci šablon pro další roky – k tomu je potřeba zakoupit upgrade programu.

Otevřete-li dokument vytvořený na určité šabloně, zjistíte její verzi v nabídce Soubor/Vlastnosti.
Verze všech komponent TaxEditu můžete také prohlížet najednou pomocí funkce Nástroje/Instalované šablony.Z tohoto místa je také možné získat aktuální verze všech komponent automaticky.
Pokud se chcete podívat na údaj o poslední verzi a historii změn některé šablony přímo, můžete se podívat do sekce
Nahrajte si/Formuláře na webových stránkách TaxEditu. Zde je možné i vyhledat, které komponenty byly změněny od konkrétního data.

Jedná se jen o varovací hlášení a žádné akutní nebezpečí nehrozí. Při úpravě dokumentu jste pravděpodobně nedopatřením odstranil jednu nebo více "Záložek". Při otevírání RTF šablony se program TaxEdit snaží zapsat programátorem určené údaje na určitá místa textu a hlásí, že se mu to z nějakého důvodu nepodařilo. Tyto místa jsou označeny v dokumentu RTF "Záložkami" (více o záložkách se dozvíte v nápovědě k programu MS Word), které v dokumentu nyní pravděpodobně chybí. Program TaxEdit se při zápisu postupně naží zapisovat relevantní údaje, mezi určené záložky, a pokud se mu to nepodaří, pak o tom uživatele informuje tímto hlášením a pokračuje se zápisem dalších dat. Pomocí je tedy opět chybějící záložky přidat, pak se chybové hlášení přestane objevovat, nebo pokuď jste přesvědčeni, že daný text do dokumentu zapsat nepotřebujete, pak hlášení můžete ignorovat.

TaxEdit obsahuje filtr, který přednaplní údaje v CashFlow podle hodnot z Rozvahy a Výsledovky.
Jde o pomůcku, která stanoví jen orientačně hodnoty v jednotlivých řádcích.
Z principu je ale nutné provést ručně úpravu těchto hodnot, protože Rozvaha a Výsledovka neobsahují všechny údaje nutné ke správnému vyčíslení výkazu CashFlow.

Bezplatná verze TaxEdit START je omezena na jeden subjekt od jedné daně, opravdu tedy nemůžete vytisknout více přiznání (na stejném počítači). Můžete jako náhradní řešení uložit přiznání manželky jako dokument TIFF, který vytisknout lze, nebo propojená přiznání včetně společného zdanění manželů v TaxEditu kompletně vypočítat a pak jedno z nich vyplnit ručně do tiskopisu.

Zadal jste sice šest poplatníků, ale vytiskl jste již přiznání 10 poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Nyní můžete zpracovat dalších 10 jiných nebo i stejných poplatníků od každé další daně; u přiznání FO jste již licenci vyčerpal. Další možností je zakoupení verze TaxEdit Complet I – III.

Vytvořit sestavu k určitému datumu(období) nelze, protože sestavy zobrazují jen to, co je uloženo v databázi a datum(y) placení záloh v databázích evidovány nejsou. Sestavy neumí výpočty tak jak to umí platební kalendář. Proto alternativním řešením, ne zcela šikovným, je vytvořit platební kalendář za dané období pro každého poplatníka zvlášť. Nebo použít sestavu "Zálohy – podle roku, periody a druhu daně" a "pospojovat" si (myšleno na papíře) jednotlivé zálohy zobrazené v jiných letech ručně.

Formulář 25 5459 Vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2005 vydalo MF ve dvou podobách. Klasický papírový tiskopis je tvořen obálkou ze dvou stran A4, ve které je uvnitř ležatá strana A3 s vlastní tabulkou (loňská vnitřní tabulka byla tvořena dvěma samostatnými stránkami). Aby byli poplatníci schopni vytisknout tiskopis, který MF zveřejňuje na svých stránkách v elektronické podobě, je tento sestaven jinak – prostřední stránka je naležato ve formátu A4. Z ministerstva financí máme potvrzeno, že správce daně samozřejmě musí přijmout obě verze tiskopisu.

Tento výkaz má text řádku 57 zpracován jako editovatelný údaj, do kterého může uživatel zadat libovolnou hodnotu. Proto není text při zobrazení v jiném jazyce změněn. Jde o historicky překonaný jev (dříve mohl být text v řádku různý podle situace), který se již ve výkazech za rok 2002 a dále nebude vyskytovat.

Jde pravděpodobně o obsah dokovaný u levého okraje okna TaxEditu. Šířku dokovaného obsahu nelze změnit. Musíte proto nejprve zrušit dokování – přesuňte myš na libovolný okraj obsahu (nejsnáze asi na vrchní část s dvojitou čárou), stiskněte levé tlačítko myši, přesuňte obsah doprostřed obrazovky, pusťte tlačítko myši. Nyní můžete nastavit myš na svislý okraj obsahu, stisknout levé tlačítko myši a tažením rozšířit okno s obsahem. Nakonec nastavte myš do titulku okna s obsahem (do modrého proužku nahoře), stiskněte levé tlačítko a přetáhněte okno zcela doleva.

Při vyplňování tabulky k odečtu daňové ztráty je nutné si uvědomit její strukturu. Každý řádek je vztažen pouze ke zdaňovacímu období, za které je podáváno přiznání. Tedy pokud například uvedeme jako zdaňovací období, ve kterém vznikla daňová ztráta ve výši 500.000,– Kč rok 1997, je postup následující:

Sloupec 1: Zde uvedeme rok 1997.
Sloupec 2: Zde uvedeme celkovou výši daňové ztráty za zdaňovací období roku 1997, tj. částku 500.000,– Kč.
Sloupec 3: Zde uvedeme celkovou část uvedené ztráty, kterou jsme již odečetli v předcházejících zdaňovacích obdobích (tzn. v letech 1998, 1999, 2000). Například uvedeme částku 280.000,– Kč. Tím se nám změní částka ve sloupci 5, tzn. že můžeme v příslušném zdaňovacím období uplatnit max. tuto částku (220.000,– Kč).
Sloupec 4: Zde uvedeme částku, kterou si přejeme uplatnit v tomto zdaňovacím období (tj. za rok 2001). Uvedeme například částku 80.000,– Kč. Program nám ovšem povolí zapsat pouze částku, která nepřesahuje aktuální základ daně.
Sloupec 5: Zde se nám přepočítá částka na 140.000,– Kč. To znamená, že v následujících zdaňovacích obdobích (nejpozději však do roku 2004) můžeme uplatnit jako odčitatelnou položku částku 140.000,– Kč.

Dále je nutno si uvědomit, že program TaxEdit se při každé změně údajů snaží promítnout veškeré změny do prvků, kterých se změna týká. v tomto případě to znamená, ze pokud se z nějakého důvodu sníží základ daně na řádku 220, program upozorní, že vzhledem k této změně snižuje uplatňovanou část ztráty na maximální možnou hodnotu, tj. do výše aktuálního základu daně. Tato hlášené lze vypnout volbou „Neupozorňovat na automatické přepočty", kterou naleznete v nabídce „Nástroje/Volby/Globální možnosti dokumentu". i v tomto případě však upravuje výši uplatňované ztráty podle aktuální výše základu daně, pouze na to uživatele programu neupozorňuje.

Jestliže vyberete nabídku Nápověda->Poučení k formuláři (klávesová zkratka Ctrl+F1), zobrazí se Poučení k té části formuláře, ve které je v dané chvíli umístěn kurzor.
Ve složitějších přiznáních, jako jsou DPFOB a DPPO jsou nad rámec poučení ještě zařazeny Pokyny autora kde je popsán způsob výpočtu, návazností a vyplňování přiznání (jak se zachází se ztrátami, jaké je pořadí vyplňování příloh ap.)

Je několik možností, jak do řádku 2 v oddílu H zapsat správnou částku:
– TaxEdit Vás při vyplňování přiznání navede do zvláštní přílohy pro výpočet přepočteného stavu. Pokud v této příloze vyplníte skutečnými hodnotami všechna pole, spočítá program přepočtený stav a z něj vyplývající nárok na slevu. Zkontroluje rovněž, zda poplatník nezaměstnává více než 50 procent zaměstnanců se ZTP a zda tedy nelze uplatnit snížení daně o 50 procent.
– Pokud jste si jisti, že poplatník nezaměstnává více než 50 procent zaměstnanců se ZTP, můžete pomocnou přílohu vyplnit zjednodušeným způsobem: Do řádku 1 ve výpočtu průměrného stavu všech zaměstnanců vepište jakékoliv dostatečně vysoké číslo (nejméně dvakrát větší, než je celkový počet hodin odpracovaných zaměstnanci se ZTP). Pak už se věnujte jen vyplnění tabulky pro výpočet průměrného stavu zaměstnanců se ZTP. Program spočítá a dosadí do řádku 2 oddílu H správnou částku.
– Konečně pokud chcete výslednou částku spočítat a dosadit sami, vepište hned po vstupu do zvláštní přílohy číslici 0 do pole pro celkový fond pracovní doby. Pak stiskněte klávesu Tab. TaxEdit se vrátí do oddílu H, budete moci zadat libovolnou částku.

Formulář dílčího přiznání k dani z nemovitostí využívá stejnou šablonu jako formulář řádného přiznání. Chcete-li vytvořit dílčí přiznání k dani z nemovitostí, otevřete nabídku Soubor->Nový, na kartě "Majetkové" vyberte "Přiznání k dani z nemovitostí" a v otevřeném formuláři zaškrtněte pole "Dílčí".

Nejčastější příčinou je chybná hodnota zapsaná do buňky. Ujistěte se, že jste do pole zapsali přípustnou hodnotu (například že nezdanitelná částka na penzijní připojištění nepřevyšuje 12 000, číslo měsíce není vetší než 12, uplatňovaná část daňové zráty je vyšší než daňový základ…). V některých polích je povinné vyplnění jakékoli číselné hodnoty – tedy pole nesmí zůstat prázdné. Informace o porušení těchto pravidel vyplňování se zobrazuje na stavové řádce programu, nebo také v informačním okně. (CTRL+I)

Zobrazení ukazatelů, které na spodní části obrazovky sledují různé hodnoty (tzv. sledovače) se zapíná v menu Zobrazit položkou Panel hodnot.
Takovéto sledovače si můžete přiřadit k prakticky jakémukoli poli z formuláře. Stačí pouze na příslušné pole kliknout pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolit položku Přidat sledovač. Odebrání sledovače provedete tak, že na příslušný sledovač ve spodní části obrazovky kliknete pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolíte položku Odebrat sledovač.
Verze 2.6 navíc v dialogovém okně Šablona (Nástroje/Volby/Šablona) přidává tlačítko pro vyvolání okna Správa sledovačů, ve kterém můžete jednotlivé sledovače povolit či zakázat jejich zaškrtnutím v seznamu.

Chcete-li vytvořit dodatečné přiznání a současně zachovat již vytvořené řádné, stačí otevřít řádné přiznání a uložit je pod jiným názvem (nabídka Soubor->Uložit jako). Pak můžete hned začít přepisovat ty údaje, kterými se má dodatečné přiznání od řádného lišit. Na konci práce znovu uložíte dokument. v databázi budou dvě přiznání – pod původním názvem řádné, pod novým názvem dodatečné.

Při větším počtu nemovitostí Vám v každém případě doporučujeme využívat kartotéku nemovitostí (nabídka Databáze->Ostatní databáze->Databáze nemovitostí) a přiznání generovat přímo z ní (Ctrl+F).
Je ale samozřejmě možné také otevřít prázdný formulář přiznání a nemovitosti zapisovat přímo do něj. Pro přidání dalšího listu libovolného oddílu využijte nabídku Navigace->Dynamické bloky. List, který chcete přidat, nejprve označte (bude zvýrazněn modrou barvou), pak klikněte na tlačítko "Přidat vybraný blok".

Podle Poučení se má pole 3a v případě přeplatku zaškrtnout. Přesně to TaxEdit udělá – nezapisuje do pole 3a hodnotu přeplatku, pouze je zaškrtne.

Nejrychlejší je použít funkci Obsah. Ten je možné mít zobrazen stále – v panelu vedle okna formuláře (nabídka ), nebo jej přivolat jednorázově pomocí funkcí "Přejít na…." z nabídky Úpravy nebo Obsah z nabídky Navigace. V obou případech je klávesovou zkratkou pro přivolání obsahu kombinace CTRL+G. V obsahu již pak jen vyberete příslušnou část tiskopisu ze stromové struktury. Přílohy bývají často zařazeny až na konci obsahu v samostatně rozbalitené větvi. V případě, že jsou přílohy tvořeny dynamickými stránkami (více listů stejné přílohy), jsou v obsahu označeny ještě pořadovými čísly.

Doporučujeme formuláře pro tyto přehledy vytvářet odvozením z daňového přiznání: Po dokončení přiznání vyberete nabídku Nástroje->Filtry (případně klávesová zkratka Ctrl+F) a zvolíte požadovaný formulář – ten se pak vytvoří s již předvyplněnými základními údaji. Pokud chcete dát přednost vytvoření nového formuláře bez odvození, najdete jej v nabídce nových dokumentů na kartě "Ostatní".

TaxEdit umožňuje vytvořit ke kterémukoliv poli ve formuláři přílohu, ve které lze celkovou částku uvedenou v poli rozepsat do několika řádků (a ke každému řádku přidat popis). Takovouto přílohu je pak možné vytisknout a odevzdat spolu s přiznáním. Chcete-li například ve výkazech rozepsat částku uvedenou v poli "Bankovní úvěry dlouhodobé", umístěte do tohoto pole kurzor, potom vyberte nabídku Nástroje->Přidat sumační stranu.

Nemůžete-li se dostat na druhou stranu žádného formuláře, znamená to, že Váš program není aktivován – běží v režimu demoverze. Aktivaci lze vyvolat z nabídky Nápověda->O programu.Pokud je Váš program aktivován a Vy se nemůžete dostat na druhou stranu jen u některých formulářů, zkontrolujte, prosím, Vaši licenci (to, zda máte Simple/Complet I, II, III nebo IV). Verze Simple/Complet I například neobsahuje majetkové daně – tyto formuláři jsou pak v programu obsaženy pouze v demoverzi, která právě neumožňuje zapisovat na další strany.Pokud jste přesvědčeni, že Vaše licence má obsahovat plnou verzi šablony, u které se nemůžete dostat na druhou stranu, spojte se, prosím, s technickou podporou.

TaxEdit usnadňuje správné vyplnění formuláře mimo jiné i tím, že zneaktivní (znemožní do nich zápis) ta pole, která se za daných podmínek nemají vyplňovat – vyplňují se například pouze v řádném/opravném/dodatečném přiznání či jednoduchém/ podvojném účetnictví. Zkontrolujte proto nejprve, zdá má dané pole skutečně být ve Vašem případě vyplněno. Pokud ano, zkontrolujte ještě, zda jsou správně nastaveny podmínky (tj. zda je skutečně křížkem označen správný typ přiznání či účetnictví apod.).
Jestliže je vše správně nastaveno a přesto nelze zapisovat do pole, do kterého má jít zapisovat, můžete se ještě pokusit vyvolat klávesou F9 přepočet – kurzor přitom musí být umístěn v poli, na jehož hodnotě závisí aktivita buňky, do které chcete zapisovat. Pokud například nelze zapisovat do pole, které má být aktivní při dodatečném přiznání, umístěte kurzor myši do pole s křížkem označujícím dodatečné přiznání a stiskněte klávesu F9.
Pokud ani toto nepomůže, může jít skutečně o chybu v šabloně formuláře – spojte se s technickou podporou.

Jestliže při tvorbě přiznání z kartotéky nemovitostí použijete filtr do dílčího přiznání, přenese TaxEdit do formuláře přiznání všechny nemovitosti, u kterých je zadáno datum získání nebo předání, přičemž toto datum je mezi 2. lednem předchozího roku a 1. lednem roku, pro který se přiznání vytváří. Nemovitosti, které byly v tomto období předány, se do přiznání přenesou se zápornou daní. V přiznání se tak správně vypočte celková ZMĚNA daňové povinnosti (nikoliv celková daňová povinnost).
Například: do dílčího přiznání za rok 2002 se nepřenese nemovitost získaná 1. 1. 2001, přenese nemovitost odebraná 15. 4. 2001, přenese nemovitost získaná 1. 1. 2002. U druhé nemovitosti bude daň záporná, u třetí kladná.

Ano, podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z přjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 38a odst. 3 platí zálohy poplatník, jehož poslední známá daňová povinnosti přesáhla částku 30.000,– Kč. Ovšem, pokud tvoří poplatníkovi základ daně součet dílčích základů daně, přičemž základ daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6) činí 50 % a více z celkového základu daně, zálohy tento poplatník neplatí.

Výkazy pro další rok je vhodné vytvořit odvozením z předchozích výkazů: Otevřete soubor s výkazy za předchozí rok, vyberte nabídku Nástroje->Filtry, zvolte "Výkazy pro další období". Vytvoří se formulář, ve kterém již budou vyplněny sloupce s hodnotami za minulé účetní období.

Pravděpodobně máte jen demoverzi této šablony. Prosím, ujistěte se, zda Vaše licence má obsahovat plně funkční šablony majetkových daní (nejsou obsaženy v licencích Simple I a Complet I). Pokud máte na plnou verzi nárok, spojte se s linkou technické podpory.

Výkazy jsou standardně nastaveny tak, aby do polí s informacemi o datu a odpovědné osobě ve výsledovce a Cash flow zapsaly stejné údaje, jaké zapíšete do těchto polí v rozvaze. Chcete-li v každém z výkazů uvést jiné údaje, zrušte zatržení volby "Použít stejné údaje u výsledovky" na čtvrté straně.

Silniční daň

TaxEdit 2.6 umožňuje v každém roce sledovat způsob zdanění zvlášť. Poté co nainstalujete novou verzi, můžete u jednotlivých poplatníků převést kartotéky vozidel na nové období. Vozidla, která mají v roce 2001 nastaveno měsíční zdanění v posledním období a nejsou vyřazena z evidence se standardně převádějí do dalšího roku v režimu ročního zdanění (R).

TaxEdit preferuje sestavení přiznání z kartotéky vozidel. Důslednou prací s kartotékou je totiž snadné sestavit libovolné přiznání včetně automatického sestavení přiznání za jednotlivá období v roce, ze kterého lze zjistit zálohovou povinnost.

Pokud jste v minulosti vytvořili přiznání přímo do formuláře, není nutné údaje do kartotéky ručně přepisovat. Z otevřeného přiznání je možné zavolat filtr nazvaný "D – Plnění databáze vozidel", který položky z přiznání vloží do kartotéky automaticky.

Přiznání za další rok pak již vytvoříte standardně z kartotéky, funkcí Tvorba formuláře z nabídky Soubor nebo Nemovitosti (Ctrl+N nebo Ctrl+F).

V průzkumníku si zobrazte sestavu poplatníku podle roku a druhu dokumentů např. přes menu Zobrazit -> Výběr sestavy -> Poplatníci -> Poplatníci podle roku a druhů dokumentů. (stačí i kdekoliv kliknout pravým tlačítkem v průzkumníkovi a zvolit sestavu). V sestavě si rozbalte příslušný rok a druh dokumentů, např. 2004 a silniční daň. V okně poplatníků (pravé horní okno) se automaticky podle výběru v průzkumníku filtrují (zobrazují) jednotliví poplatníci. Poté přejděte myší do tabulky poplatníků kliknutím na libovolného poplatníka. V menu databáze zvolte náhled, případně tisk seznamu poplatníků.

Přiznání k dani silniční je možné odvodit z loňského filtrem (nabídka Nástroje/Filtry). Při tomto postupu ale nastávají komplikace, pokud některá vozidla zapsaná v loňském přiznání nemají být v letošním uvedena. Proto doporučujeme nezapisovat vozidla přímo do přiznání, nýbrž do kartotéky vozidel (Databáze/Ostatní databáze/Databáze vozidel). V kartotéce je možné jednoduše přidávat nová vozidla, editovat je a vyřazovat. Přiznání pro libovolný rok pak vytvoříte pomocí nabídky Soubor/Tvorba formuláře. Nabídka umožňuje také vytvářet přiznání za jednotlivá období roku a snadno tak zjistit zálohovou povinnost.

Tisk

V TaxEditu je možné měnit podobu tisků sestav z jednotlivých kartoték. V nabídce Nástroje/Sestavy uvidíte mimo jiné také položky

 • Sestava poplatníků
 • Sestava dokumentů
 • Sestava vozidel
 • Sestava nemovitostí
 • Sestava registrací
 • Sestava účtů
 • Sestava placení daní

Tyto sestavy neslouží ke třídění údajů v panelu průzkumníka, ale používají se při tisku z jednotlivých kartoték. Sestavy je možné měnit co do obsahu (které údaje mají být vytištěny) i do formy (rozvržení na stránce, písma, barvy, nadpisy ap.).

U licencí START a SIMPLE si TaxEdit při tisku poznačí, pro jakého poplatníka chcete použít licenci. Proto je nutné vyplnit v dokumentu některé identifikační znaky, většinou jde o IČ, RČ nebo DIČ. Dokumenty stejného typu pak budete moci tisknout, budou-li mít stejné (například) DIČ.

Je-li již licence použita, platné identifikační znaky pro dokument naleznete v nabídce Nástroje/Registrovaní uživatelé.


Ano. Chcete-li tisknout na stránku A3, stačí vybrat menu Soubor->Tisk a volbu "Tisknout všechny stránky" změnit na "Skládat na list A3".
Možnosti skládání jsou bohaté, především pro možnost tisknout i na oboustranných tiskárnách. Jednotlivé režimy se týkají pořadí, ve kterém jsou stránky formuláře odeslány na tiskárnu. U DPPO je totiž nutné vložit strany 3,4,5,6 jako dvoulist do dvloulistu se stranami 1,2,7,8, zatímco například u DPFOB se vytvářejí dvoulisty se stranami 1,2,3,4 a poté listy s jednotlivými přílohami P1 5-8, P2 (ta má dokonce vloženu zvláštní prázdnou stránku, aby byla vytištěna na správném místě.) P3 strany 11-12.

Pokud chcete barevný formulář vytisknout černě, vyberte nabídku Nástroje->Volby->Šablona, klikněte na tlačítko Definuj barvu a vyberte černou. Pak už by měl být tisk v pořádku.

Formuláře pro zdravotní pojišťovny bývají šedomodré, touto barvou se zobrazují i texty a čísla. Je možné, že Vaše tiskárna není schopna podobnou barvu vytisknout. v tom případě vyberte nabídku Nástroje->Volby->Šablona, klikněte na tlačítko Definuj barvu a vyberte černou. Pak už by měl být tisk v pořádku.

Tato chyba může mít dvě různé příčiny. První příčina – čáry jsou příliš tenké, Vaše tiskárna při nastavené kvalitě tisku nezvládne takto jemnou grafiku. v tom případě zkuste zvýšit kvalitu tisku: Vyberte Soubor->Tisk, klikněte na tlačítko Vlastnosti a najděte pole pro nastavení kvality tisku (jeho umístění se liší podle ovladače Vaší tiskárny). Kvalitu tisku lze nejčastěji nastavit na úrovních Koncept – Standardní – Nejlepší (případně ještě – DTP – Fotografie). Pokud nestačí standardní kvalita, zvolte nejlepší či DTP. Druhou možnou příčinou je barevnost čar. Pokud čáry, které se nechtějí vytisknout, vidíte na obrazovce barevné či šedé, vyberte nabídku Nástroje->Volby->Šablona, klikněte na tlačítko Definuj barvu a vyberte černou. Pak už by měl být tisk v pořádku.

TaxEdit se snaží chovat "inteligentně" a nabízí standardně pouze ty stránky, o kterých si myslí, že mají být vytištěny. Pokud chcete vytisknout jednu stránku, která se podle programu tisknout nemá (tato informace se zobrazuje na liště blízko levého dolního okraje obrazovky), přesuňte se na ni a vybere Soubor->Tisk, jako Rozsah tisku zadejte Aktuální strana. Chcete-li vytisknout všechny netištěné stránky, vybere Soubor->Tisk a klikněte na tlačítko Možnosti tisku. Zatrhněte volbu Tisk skrytých stránek.

Některé tiskárny nejsou schopny potisknout papír až těsně ke spodnímu okraji, TaxEdit ale umožňuje formulář o potřebný kus zkrátit: Otevřete formulář, vyberte z nabídky Nástroje->Volby->Šablona. Klikněte na tlačítko Kalibrace tiskárny. Do pole Dole zapište vhodné číslo – například 30. Číslo udává, o kolik desetin milimetru se spodní okraj formuláře posune nahoru. Pak už můžete zkusit tisknout.

Otevřete formulář s přiznáním. Vyberte menu Nástroje->Volby->Globální možnosti programu. Zatrhněte volbu Vyzvat k otočení stránek v tiskárně. Vyberte menu Soubor->Tisk. Volbu Tisknout všechny stránky změňte na Tisknout liché, pak sudé stránky pozpátku. Můžete začít tisknout. Až vás program vyzve k otočení stránek v tiskárně, stačí vzít potištěné listy s lichými stránkami a znovu je vložit do tiskárny.
"Tisknout liché, pak sudé stránky pozpátku nebo Tisknout liché, pak sudé stránky záleží jen na tom, jak Vaše tiskárny skládá potištěné listy (textem dolů či nahoru). Jedna z těchto voleb ale jistě umožní, že se nemusí listy před dotiskěm sudých stran přeskládávat.

Některé tiskárny nejsou schopny potisknout papír až těsně ke spodnímu okraji, TaxEdit ale umožňuje formulář o potřebný kus zkrátit:

 • Otevřete formulář, vyberte z nabídky Nástroje->Volby->Šablona.
 • Klikněte na tlačítko Kalibrace tiskárny.
 • Do pole Dole zapište vhodné číslo – například 30. Číslo udává, o kolik desetin milimetru se spodní okraj formuláře posune nahoru. v tomto případě tedy o 3 milimetry.
Pak už můžete zkusit tisknout.

Možná zadáváte příliš malé číslo. Pro posun o půl centimetru musíte zadat číslo 50 – údaj je pro možnost přesného nastavení v desetinách milimetrů.

Ano, to by bylo nepraktické, proto umí TaxEdit kromě Vámi používané volby "Liché pak sudé" a také další způsob -"Liché, pak sudé pozpátku". Pak nemusíte nic přeskládávat.

Který způsob tisku sudých stránek po lichých je ten pravý, záleží na kombinaci dvou faktorů:

 • jak tiskárna skládá potištěné listy – zda tiskem nahoru (většinou inkoustové), nebo tiskem dolů (většina laserových tiskáren)
 • jak se vkládají listy do podavače – tedy opět zda nepotištěnou stranou nahoru nebo dolů.
Správnou kombinaci musíte poprvé vyzkoušet.

Windows Vista

Počínaje systémem Windows 3.1 společnost Microsoft vždy do nových verzí zahrnovala program Nápověda systému Windows (WinHlp32.exe). Program WinHlp32.exe se používá k zobrazování 32bitových souborů nápovědy, které mají příponu souboru HLP. Počínaje systémy Windows Vista se společnost Microsoft rozhodla nezahrnovat nadále program WinHlp32.exe jako součást operačního systému Windows a z tohoto důvodu nefunguje zobrazení nápovědy. Více informací naleznete na  stránkách společnosti Microsoft. V případě, že si přejete nadále využívat nápovědy, pak stáhněte ze stránek Microsoftu a nainstalujte tento patch

Operační systém Windows VISTA nepovoluje uživatelům zápisovat na určitá místa, kde považuje zápis za příliš velké bezpečnostní riziko. Máte pravděpodobně nastavený implicitní adresář pro síťovou synchronizaci BDE na jedno z takovýchto OS "zapovězených" míst (například na C: atd). Protože při opravě tabulek paradox zde vznikají určité dočasné soubory, považuje to systém Windows VISTA za hrozbu bezpečnosti a toto nepřipustí. Pokud chcete aby program na opravu databází pracoval, pak je nutné změnit jeho nastavení (alternativou je pouze změnit operační systém). Otevřete Ovládací panely a spusťte BDE Administratora. Přejděte na záložku "Configurations" a v rozbalovacím stromu přejděte na položku Drivers -> Native -> Paradox. Zde změňte položku NET DIR na jiný adresář, který nečiní OS VISTA obtíže. Změnu uložte a restartujte počítač, což je nutné, aby se změna projevila. Pak již můžete spustit Správu tabulek paradox jako obvykle a poškozené databáze opravit.