T A X E D I T

Aktualizace TaxEdit 3.17.0.100 - aktualizace pro sezónu 2023/2024

Stáhnout soubor

Tento soubor obsahuje jen aktualizaci z loňské verze 3.16 na nejnovější verzi 3.17, stejnou, jako se bude nabízet v automatické aktualizaci (Nástroje/Aktualizace komponent).
Verze se v aktualizaci nabízí automaticky uživatelům (kromě uživatelů s problematickou BDE databází), jejichž období předplatného započalo nebo trvá v roce 2024. 

Program 3.17 provádí aktivace z rozsahu pro sezonu 2023/2024. Počet aktivovaných instancí se tedy s touto verzí začíná počítat od nuly.

Z nových formulářů již obsahuje:

 • DAP k dani z nemovitostí vzor č. 19 včetně koeficientů zveřejněných pro 1. 1. 2024 (aktualizovaných k 7. 2. 2024) a exportu pro el. podání

Zpracování daně z nemovitých věcí na rok 2024 vyžaduje nutně novou verzi TaxEditu 3.17. Naopak ostatní běžné komponenty včetně DAP daně silniční, daní z příjmů, vypořádání DPH ap. budou k dispozici i pro uživatele s nainstalovanou verzí 3.16, pokud jejich předplatné trvá v roce 2023.

Další komponenty, které jsou již hotovy a uvolněny pro verzi 3.17 (a většina i pro verzi 3.16):

 • daň silniční vzor č. 19 za rok 2023 včetně změny zaokrouhlování (stále ovšem chybných) výpočtů ve struktuře DSLDP3
 • oznámení vstupu do paušálního režimu od roku 2024 včetně povinného podání v XML, nutné podat do 10. ledna
 • DAP k dani z příjmu fyzických osob podávajících přiznání za rok 2023
 • přehled DP pro OSVČ a přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny, s možností vyplnit je i za část roku 2024
 • DAP k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti v ČR za rok 2020 vzor č. 5 (DPFOA)
 • vyúčtování srážkové daně za rok 2023 a část roku vzor 2024 č. 18
 • vypořádání DPH 2023 a předběžné vypořádání za 2024 (ač zde dojde ke změně tiskopisu)
 • DAP k dani z příjmu právnických osob za rok 2023 a část roku 2024 s exportem a importem do XML vzor č.  34, nově včetně žádosti o vrácení přeplatku
 • vyúčtování závislé činnosti za rok 2023 vzor č. 24 včetně příloh
 • nové vzory potvrzení, výpočtu daně atd. pro závislou činnost za rok 2023
 • účetní výkazy podnikatelské, neziskové, bankovní a výkazy pojišťoven pro rok 2023 a 2024.
 • účetní výkazy - Přehledy - pro jednoduché účetnictví pro rok 2023.
 • žádost o roční zúčtování vzor č. 2
 • ohlášení povinného podílu ZTP pro ÚP 2023
 • slovenské DPPO, Potvrdenie k závislej. Cestná daň 2023
 • slovenské DPFOA a DPFOB
 • SK Hlásenie o vyúčtovaní daně 2023
 • formuláře týkající se daně z příjmů FO pro část roku 2024
 • nové vzory některých tiskopisů registrací FO i PO pro rok 2024

Další komponenty se pro verzi 3.17 (a většina i pro verzi 3.16) uvolní v běžné aktualizaci průběžně.

Tuto aktualizaci lze aplikovat jen na existující plnou instalaci TaxEditu.

Aktualizaci nelze použít na Windows XP a databáze BDE, kontaktujte technickou podporu.

Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 30. 4. 2024, Velikost: 69 MB

TaxEdit 3.17.0.100 - kompletní instalace 2023/2024

Stáhnout soubor

Verze 3.17 pro uživatele, jejichž období předplatného započalo nebo trvá v roce 2024. 

Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl.
Instalační balík je aktualizován ke dni 30. 4. 2024, Velikost: 101 MB

 • Instalační soubor nelze použít na Windows XP
 • Instalační soubor nelze použít instalaci s databázemi BDE (Borland Databaze Engine)

(V obou případech kontaktujte technickou podporu).

MD5:  (kontrolní součet zatím neuvádíme, protože instalační soubor se mění několikrát denně)

XLS pomůcky pro import dat do DK TaxEdit

 

 

 • XLS pro přenos slovenského Souhrnného hlášení - Súhrrnný výkaz DPH (2020-dosud) - SVDPH_XLS.zip (5. 2. 2024)
 • XLS pro přenos slovenského Souhrnného hlášení - Súhrrnný výkaz DPH (2010-2019) - SVDPH10_XLS.zip (20. 5. 2015)
 • XLS pro přenos slovenského Kontrolného výkazu DPH (platí beze změny i po 1. 7. 2023) - KVDPH_XLS.zip (5. 2. 2024)
 • XLS pro přenos slovenského Oznámenie držiteľa o nepeňažnom plnení podľa § 43 ods. 17 písm. a) a b)  - OZN43ABSK_XLS.zip (31. 1. 2022)

 

Archiv - TaxEdit 3.16.0.101 - kompletní instalace 2022/2023

Stáhnout soubor

Verze 3.16 pro uživatele, jejichž období předplatného započalo nebo trvá v roce 2023. 

Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 24. 3. 2023, Velikost: 96 MB

Instalační soubor nelze použít na Windows XP (kontaktujte technickou podporu).

MD5:  f06eca4ee37c584a6a39340d75bde7e9

Archiv - Aktualizace TaxEdit 3.16.0.103 - aktualizace pro sezónu 2022/2023

Stáhnout soubor

Tento soubor obsahuje jen aktualizaci z loňské verze 3.15 na nejnovější verzi 3.16, stejnou, jako se nabízí v automatické aktualizaci (Nástroje/Aktualizace komponent).
Verze se v aktualizaci automaticky nabízí uživatelům (kromě uživatelů s problematickou BDE databází), jejichž období předplatného započalo nebo trvá v roce 2023. 

Program 3.16 provádí aktivaci z rozsahu pro sezonu 2022/2023. Počet aktivovaných instancí se tedy s touto verzí začíná počítat od nuly.

Z nových formulářů již obsahuje:

 • DAP k dani z nemovitostí vzor č. 18 včetně koeficientů zveřejněných pro 1. 1. 2023 (aktualizovaných k 31. 1. 2023) a exportu pro el. podání
 • daň silniční vzor č. 19 za rok 2022 včetně rozšíření kartotéky vozidel o nové údaje a exportu pro el. podání v nové struktuře DSLDP3

Zpracování daně silniční za rok 2022 a daně z nemovitých věcí za rok 2023 vyžaduje nutně novou verzi TaxEditu 3.16. Naopak ostatní běžné komponenty včetně DAP daní z příjmů ap. budou k dispozici i pro uživatele s nainstalovanou verzí 3.15, pokud jejich předplatné trvá v roce 2022.

Další komponenty, které jsou již hotovy a jsou nebo budou uvolněny pro verzi 3.16 (a většina i pro verzi 3.15):

 • oznámení vstupu do paušálního režimu od roku 2023 včetně podání XML, bylo nutné podat do 10. ledna
 • vyúčtování srážkové daně za rok 2022 a část roku vzor 2023 č. 18
 • vypořádání DPH 2022 a předběžné vypořádání za 2023
 • účetní výkazy podnikatelské, neziskové, bankovní a výkazy pojišťoven pro rok 2022 a 2023.
 • účetní výkazy - Přehledy - pro jednoduché účetnictví pro rok 2022 a 2023.
 • DAP k dani z příjmu právnických osob za rok 2022 a část roku 2023 s exportem a importem do XML vzor č.  33
 • vyúčtování závislé činnosti za rok 2022 vzor č. 24 včetně příloh
 • nové vzory potvrzení, výpočtu daně atd. pro závislou činnost za rok 2022
 • DAP k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti v ČR za rok 2020 vzor č. 5 (DPFOA)
 • DAP k dani z příjmu fyzických osob podávajících přiznání za rok 2022 vzor č. 28
 • přehled DP pro OSVČ a přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny, s možností vyplnit je i za část roku 2023
 • formuláře týkající se daně z příjmů FO pro část roku 2023
 • ohlášení povinného podílu ZTP pro ÚP 2022
 • žádost o roční zúčtování vzor č. 2
 • slovenské DPPO, Potvrdenie k závislej.
 • slovenské DPFOA a DPFOB
 • nové vzory tiskopisů registrací FO i PO a zrušení registrace pro rok 2023

Další komponenty se pro verzi 3.16 (a většina i pro verzi 3.15) uvolní v běžné aktualizaci zhruba v tomto pořadí:

 • formuláře týkající se daně z příjmů FO pro část roku 2023
 • SK Hlásenie o vyúčtovaní daně 2022
 • a další

Tuto aktualizaci lze aplikovat jen na existující plnou instalaci TaxEditu.

Aktualizaci nelze použít na Windows XP a databáze BDE, kontaktujte technickou podporu.

Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 24. 11. 2023, Velikost: 69 MB

Archiv - TaxEdit 3.15.0.101 - kompletní instalace 2021/2022

Stáhnout soubor

Verze 3.15 pro uživatele, jejichž období předplatného započalo nebo trvá v roce 2022. 

Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 27. 6. 2022, Velikost: 90 MB

MD5: 7835f181bac8708cf51e23354d82a06b

Bezplatná verze TaxEdit START 3

Stáhnout soubor

TaxEdit START je bezplatná plně funkční a volně šiřitelná verze. Obsahuje všechny formuláře a všechny funkce (mimo níže uvedené) jako plná verze TaxEditu distribuovaná platícím klientům.

TaxEdit START lze bezplatně stáhnout v sekci Nahrajte si nebo  přímo z tohoto odkazu.

Omezení verze TaxEdit START:

 • Nutnost registrace - po bezplatné elektronické registraci uživatele je aktuální zkušební verze plně funkční bez časového omezení - jinak je omezena na 30 dní.
 • Omezení na dva roky - licence START se uděluje jednomu uživateli maximálně pro dvě po sobě následující kalendářní verze programu TaxEditu na jednom PC.
 • Omezení v počtu záznamů - kartotéky vozidel a nemovitostí jsou omezeny na 10 záznamů (v tiskopisech neomezeno).
 • Omezení v počtu tisků - pro každou daň (tiskopis) lze zpracovat a vytisknout agendu pouze jednoho daňového subjektu (poplatníka).
 • Registrovaný uživatel verze START nemá oproti platícím zákazníkům nárok na
  • trvalou technickou podporu produktu (HotLine TaxEditu je možné využít 3x bezplatně, případně dokoupit plnou podporu za cenu upgrade Simple I)
  • bezplatné školení uživatelů (cena 700 Kč/osobu)
 • Bez registrace jsou výtisky z programu označeny přetiskem „Neregistrovaná verze“. Po uplynutí 30 dnů bez registrace jsou tisky opět normální, funkčnost je ale omezena na možnost editace pouze prvních stránek formulářů.

Registrace je bezplatná a k ničemu nezavazuje. Po registraci je možné program používat libovolně dlouhou dobu bez nároku na aktualizaci. Registrovaný uživatel verze START kromě výše uvedených funkcí získává též nárok na 50% slevu na první licenci při zakoupení libovolné plné verze programu TaxEdit.

Archiv - TaxEdit 3.14.0.102 - kompletní instalace 2020/2021

Stáhnout soubor

Verze 3.14 pro uživatele, jejichž období předplatného skončilo v roce 2021. 

Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 10. 3. 2021, Velikost: 92 MB
MD5: 726e9eeb1bdaba41de7ce4c3837eeb41

Archiv - TaxEdit 3.13.0.108 - kompletní instalace 2019/2020

Stáhnout soubor

Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 1. 1. 2021, Velikost: 81 MB
MD5: fd41d902cdc1200083bcd6d83fdcb695

Archiv - TaxEdit 3.12.0.101 rev 2193 - kompletní instalace 2018/2019

Stáhnout soubor

Archivní kompletní poslední verze sezóny 2018/2019. Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl. Určen je pro uživatele, kteří nemají zaplacen a nemohou proto aktivovat TaxEdit na sezónu 2019/2020.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 5. 11. 2019, Velikost: 80 MB.
MD5: 27ec9c6adee3ead5925259cdc188f597

Všeobecné obchodní a licenční podmínky