T A X E D I T

TaxEdit 3.15.0.101 - kompletní instalace 2021/2022

Stáhnout soubor

Verze 3.15 pro uživatele, jejichž období předplatného započalo nebo trvá v roce 2022. 

Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 27. 6. 2022, Velikost: 90 MB

MD5: 7835f181bac8708cf51e23354d82a06b

Aktualizace TaxEdit 3.15.0.101 - aktualizace pro sezónu 2021/2022

Stáhnout soubor

Tento soubor obsahuje jen aktualizaci z loňské verze 3.14 na nejnovější verzi 3.15, stejnou, jako se nabízí v automatické aktualizaci (Nástroje/Aktualizace komponent).
Verze se v aktualizaci automaticky nabízí uživatelům (prozatím kromě uživatelů s problematickou BDE databází), jejichž období předplatného započalo nebo trvá v roce 2022. 

Program 3.15 provádí aktivaci z rozsahu pro sezonu 2021/2022. Počet aktivovaných instancí se tedy s touto verzí začíná počítat od nuly.

Z nových formulářů již obsahuje:

  • DAP k dani z nemovitostí vzor č. 18 včetně koeficientů zveřejněných pro 1. 1. 2022 (aktualizovaných k 7. 2. 2022) a exportu pro el. podání
  • daň silniční vzor č. 18 za rok 2021 včetně odhadu záloh na rok 2022 a exportu pro el. podání v nové struktuře DSLDP2 (od úterka 4.1. EPO přestalo přijímat soubory s rokem 2021 ve struktuře DSLDP1.)
  • v kartotéce nemovitostí lze rozlišit, zda jde o parcely stavební či pozemkové, případně zadat číslo části obce. Obojí má dopad na určení koeficientů. Druhy parcel se přednastaví při automatickém přepočtu kartotéky, nebo při sestavení daňového přiznání.

Zpracování daně silniční za rok 2021 a daně z nemovitých věcí za rok 2022 vyžaduje nutně novou verzi TaxEditu 3.15. Naopak ostatní běžné komponenty včetně DAP daní z příjmů ap. budou k dispozici i pro uživatele s nainstalovanou verzí 3.14, pokud jejich předplatné trvá v roce 2022.

Další komponenty, které jsou již hotovy a uvolněny pro verzi 3.15 (a většina i pro verzi 3.14):

  • oznámení vstupu do paušálního režimu včetně podání XML, nutno podat do 10. ledna
  • vyúčtování srážkové daně za rok 2021 a část roku vzor 2022 č. 18
  • vypořádání DPH 2021 a předběžné vypořádání za 2022
  • účetní výkazy podnikatelské, neziskové, bankovní a výkazy pojišťoven pro rok 2021 a 2022.
  • DAP k dani z příjmu právnických osob za rok 2021 a část roku 2022 s exportem a importem do XML vzor č.  32
  • vyúčtování závislé činnosti za rok 2021 vzor č. 23 včetně příloh
  • nové vzory potvrzení, výpočtu daně atd. pro závislou činnost za rok 2021
  • DAP k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti v ČR za rok 2020 vzor č. 4 (DPFOA)
  • DAP k dani z příjmu fyzických osob podávajících přiznání za rok 2021 vzor č. 27 s novou Přílohou č. 4 (DPFOB)
    Upozornění 7.1. - FS zveřejnila Novinku - že DAP FO za rok 2021 půjde podávat až ve druhé polovině února
    Oba typy přiznání FO je to té doby nutné (a možné, protože neexistuje struktura XML pro el. podání) podávat "papírově", nebo např. v PDF i u poplatníků se zřízenou datovou schránkou, při podání daňovým poradcem atd.
    Aktualizace 15. 2. - DPFO 2021 je možné exportovat do XML a podat obvyklým způsobem.
  • přehled DP pro OSVČ a přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny
  • nové žádosti o kompenzační bonus
  • formuláře týkající se daně z příjmů FO pro část roku 2022
  • ohlášení povinného podílu ZTP pro ÚP 2021
  • žádost o roční zúčtování vzor č. 2
  • slovenské DPPO, DPFOA a DPFOB, DMV, Hlásenia atd..
  • nové vzory tiskopisů spotřebních daní s možností odesílat přes ISDS přímo Celní správě

Další komponenty se pro verzi 3.15 (a většina i pro verzi 3.14) uvolní v běžné aktualizaci zhruba v tomto pořadí:

  • zjednodušené výkazy pro spolky
  • formuláře týkající se daně z příjmů FO pro část roku 2022
  • a další

Tuto aktualizaci lze aplikovat jen na existující plnou instalaci TaxEditu.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 6. 6. 2022, Velikost: 56 MB

Bezplatná verze TaxEdit START 3

Stáhnout soubor

TaxEdit START je bezplatná plně funkční a volně šiřitelná verze. Obsahuje všechny formuláře a všechny funkce (mimo níže uvedené) jako plná verze TaxEditu distribuovaná platícím klientům.

TaxEdit START lze bezplatně stáhnout v sekci Nahrajte si nebo  přímo z tohoto odkazu.

Omezení verze TaxEdit START:

  • Nutnost registrace - po bezplatné elektronické registraci uživatele je aktuální zkušební verze plně funkční bez časového omezení - jinak je omezena na 30 dní.
  • Omezení na dva roky - licence START se uděluje jednomu uživateli maximálně pro dvě po sobě následující kalendářní verze programu TaxEditu na jednom PC.
  • Omezení v počtu záznamů - kartotéky vozidel a nemovitostí jsou omezeny na 10 záznamů (v tiskopisech neomezeno).
  • Omezení v počtu tisků - pro každou daň (tiskopis) lze zpracovat a vytisknout agendu pouze jednoho daňového subjektu (poplatníka).
  • Registrovaný uživatel verze START nemá oproti platícím zákazníkům nárok na
    • trvalou technickou podporu produktu (HotLine TaxEditu je možné využít 3x bezplatně, případně dokoupit plnou podporu za cenu upgrade Simple I)
    • bezplatné školení uživatelů (cena 700 Kč/osobu)
  • Bez registrace jsou výtisky z programu označeny přetiskem „Neregistrovaná verze“. Po uplynutí 30 dnů bez registrace jsou tisky opět normální, funkčnost je ale omezena na možnost editace pouze prvních stránek formulářů.

Registrace je bezplatná a k ničemu nezavazuje. Po registraci je možné program používat libovolně dlouhou dobu bez nároku na aktualizaci. Registrovaný uživatel verze START kromě výše uvedených funkcí získává též nárok na 50% slevu na první licenci při zakoupení libovolné plné verze programu TaxEdit.

XLS pomůcky pro import dat do DK TaxEdit

 

 

  • XLS pro přenos slovenského Souhrnného hlášení - Súhrrnný výkaz DPH 2020 - SVDPH_XLS.zip (31. 1. 2022)
  • XLS pro přenos slovenského Souhrnného hlášení - Súhrrnný výkaz DPH (2010-2019) - SVDPH10_XLS.zip (20. 5. 2015)
  • XLS pro přenos slovenského Kontrolného výkazu DPH - KVDPH_XLS.zip (24. 2. 2022)
  • XLS pro přenos slovenského Oznámenie držiteľa o nepeňažnom plnení podľa § 43 ods. 17 písm. a) a b)  - OZN43ABSK_XLS.zip (31. 1. 2022)

 

Archiv - TaxEdit 3.14.0.102 - kompletní instalace 2020/2021

Stáhnout soubor

Verze 3.14 pro uživatele, jejichž období předplatného skončilo v roce 2021. 

Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 10. 3. 2021, Velikost: 92 MB
MD5: 726e9eeb1bdaba41de7ce4c3837eeb41

Archiv - TaxEdit 3.13.0.108 - kompletní instalace 2019/2020

Stáhnout soubor

Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 1. 1. 2021, Velikost: 81 MB
MD5: fd41d902cdc1200083bcd6d83fdcb695

Archiv - TaxEdit 3.12.0.101 rev 2193 - kompletní instalace 2018/2019

Stáhnout soubor

Archivní kompletní poslední verze sezóny 2018/2019. Tento soubor obsahuje celou instalaci, lze jej použít i na počítači, kde dosud TaxEdit nebyl. Určen je pro uživatele, kteří nemají zaplacen a nemohou proto aktivovat TaxEdit na sezónu 2019/2020.
Instalační balík je aktualizován ke dni: Datum: 5. 11. 2019, Velikost: 80 MB.
MD5: 27ec9c6adee3ead5925259cdc188f597