T A X E D I T

DPFO

Daň z příjmu fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se všemi návaznostmi včetně sociálního a zdravotního pojištění a účetních výkazů přehledně na jednom místě.

DPPO

Daň z příjmu právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob se všemi potřebnými přílohami. Nabízíme šablony v Excelu a automatickou kontrolu celého přiznání.

DSIL

Silniční daň a kartotéka vozidel

Podrobná evidence vozidel a automatické sestavení daňového přiznání za libovolné období. V systému najdete export/import údajů nebo výpočet záloh.

DNEM

Daň z nemovitostí a kartotéka nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitých věcí za jakékoliv období. Jasný přehled o všech stavbách a pozemcích, propočty daní a automaticky vkládané přílohy.

DNAB

Daň z nabytí nemovitých věcí a trojdaní

Sada inteligentních tiskopisů pro daň z nabytí nemovitostí s mnoha přílohami. Nabízíme přiznání k dani darovací i dědické, vše propojené s evidencí nemovitostí.

DPH

Daň z přidané hodnoty

Jednoduchá obsluha všech podání, hlášení a žádostí týkající se daně z přidané hodnoty. Samozřejmostí je veškerá automatizace, importy, kontroly a návaznosti.

DSPO

Spotřební daně

Efektivní sestavení vybraných přiznání k dani spotřební s automatickými propočty sazeb a měrných jednotek. Součástí jsou výstupy pro portál Celní správy.

VRAS

Vrácení spotřební daně

Tvorba přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle platných zákonů. Součástí jsou propočty sazeb a měrných jednotek.

VYUZ

Vyúčtování daně ze závislé činnosti

V našem systému najdete přehledné formuláře Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Vyúčtování daně ze závislé činnosti – interaktivní formuláře

VYUS

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Zajistíme vyúčtování srážkové daně včetně Hlášení plátce daně o provedení srážky, samozřejmostí je jeho elektronické podání.

DZAV

Daň ze závislé činnosti

Sada tiskopisů zaměřená na obsluhu daně z příjmů ze závislé činnosti hrazené zaměstnavatelem. V systému najdete potvrzení, výpočty, žádosti a evidenční listy.

DEKO

Ekologická daň

Ekologické daně v sobě zahrnují daň z elektřiny, pevných paliv nebo plynu. V TaxEditu najdete vzory přiznání ke všem z nich včetně číselníků a exportů pro Celní správu.

DHAZ

Daň z hazardních her

Snadná tvorba přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her se všemi přílohami. Nechybí ani možnosti exportu a elektronického podání.

SPRD

Správa daní

Registrační formuláře pro celní a daňovou správu. V systému najdete podrobné evidence registrací, obsluhu D.I.S, plné moci i obecná podání.

DSK

Slovenské daně

Modul slovenských daní rozšiřuje moduly DPPO, DPFO, DSIL a DPH o slovenské daňové tiskopisy, což umožňuje zpracování slovenských daňových subjektů.

DSProfi

Rozšířená obsluha datových schránek

Nad rámec základní podpory ISDS přináší modul DSProfi komfortní funkce a automatizaci správy datových schránek.