T A X E D I T
  • modul slovenských daní umožňuje zpracování slovenských daňových subjektů
  • dokupuje se jako rozšíření příslušných českých daňových modulů daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně silniční a DPH.
  • samostatně lze slovenskou verzi všech daní zakoupit u prodejce pro Slovenskou republiku, Solitea SK.
  • většina tiskopisů umožňuje export a podání na slovenské daňové riadiťelstvo