T A X E D I T
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (DPFO B)
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na území ČR (DPFO A)
 • seznam pro poplatníky uplatňující zamezení dvojího zdanění
 • čestné prohlášení druhého z manželů
 • oznámení o osvobozených příjmech
 • účetní výkazy pro podnikatele dle 500/2002 Sb.
 • přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní a důchodové pojištění automaticky napojené na daňové přiznání
 • potvrzení o studiu k daňovému přiznání
 • evidence příjmů z jednotlivých paragrafů s parametry nad rámec EPO
 • zálohový kalendář
 • platební příkazy s QR kódy
 • žádosti o vrácení přeplatku
 • evidence a optimalizace uplatněných ztrát
 • zápočet i vynětí daně
 • výpočet průměrných stavů pracovníků se zdravotním postižením
 • vícestupňové kontroly vyplnění
 • optimalizace výpočtů odlišná pro papírové a elektronické podání
 • plné moci pro zastupování, odklad přiznání
 • žádost o vrácení přeplatku na dani
 • žádost zaměstnance o vrácené přeplatku na sociálním zabezpečení