T A X E D I T
 • daň z příjmů právnických osob – za zdaňovací období od roku 1995 do roku 2018 i pro části zdaňovacího období roku 2019
 • automatická kontrola a propojení výpočtu celého přiznání včetně komanditní společnosti a investičních fondů, povinných i volitelných příloh
 • stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem
 • rozšířený výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona
 • evidence uplatňování ztrát a několik způsobů jejich automatické optimalizace
 • automatické určení kategorie účetní jednotky z údajů ve výkazech a starších DAP
 • rozepisování položek nedaňových nákladů a podobných příloh s přenosem mezi roky
 • tisk a export informací o sestaviteli
 • platební a zálohový kalendář s QR kódy součástí DAP
 • universální výkazy pro podnikatele obsahují všechny části, rozvahu, výkaz zisku a ztráty (výsledovku), přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a místo pro textovou přílohu
 • výkazy umožnují evidenci více minulých období, volitelnou přesnost, předvýpočet cash-flow i Přehledu o změnách vlastního kapitálu
 • generování DAP s “nulovými výkazy” pro subjekty bez činnosti
 • vzor v Excelu pro spojené osoby – pro výměnu podkladů s poplatníkem a automatický import seznamů a příloh spojených osob
 • vzor v Excelu pro účetní výkazy dle 500/2002 Sb., 501/2002 Sb., 503/2002 Sb. a 504/2002 Sb. – pro sestavení a import i pro výměnu dat s klienty