T A X E D I T

Formuláře Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti obsahují:

  • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • příloha č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1.12.
  • příloha č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
  • příloha č. 3 – Příloha o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • příloha č. 4 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i zákona