T A X E D I T
 • přiznání k dani silniční včetně přílohy od roku 1995 do 2019
 • podrobná evidence vozidel, ze které lze kdykoli sestavit automaticky řádné i dodatečné přiznání
 • změny ve vozidlech se zadávají v průběhu celého roku, finální přiznání se zaplacenými zálohami se generuje automaticky dle stavu k 31.12.
 • odhad progresivních záloh celého roku
 • sestavení přiznání za jednotlivé kvartály se záznamem zálohové povinnosti, vazbou na daňový kalendář a avizování částek klientovi
 • sestavení přiznání za libovolný rozsah měsíců pro stanovení daňové povinnosti při hospodářském roku
 • sestavení přiznání za jednotlivá střediska
 • možnost i ručního vyplnění formuláře
 • do Excelu je možné exportovat jak položky z evidence, tak ze sestavených daňových přiznání
 • u nových klientů naplnění evidence vozidel ze starších předaných přiznání v XML
 • možnost importu vozidel z jiných informačních systémů
 • volitelná evidence řady nedaňových provozních údajů včetně scanování/vložení technických průkazů atd.
 • evidence změn daňových parametrů vozidla v průběhu roku a řešení změny v přiznání
 • automatická řešení sazby při pozdním zápisu provozovatele do TP
 • evidence deponování RZ
 • několik způsobů evidence/zadání zaměstnaneckých vozidel
 • převod vozidel mezi evidovaným poplatníky