T A X E D I T

Formuláře Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou obsahují:

  • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
  • přílohu k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
  • hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů