T A X E D I T
 • sada tiskopisů zaměřená na obsluhu daně z příjmů ze závislé činnosti hrazené zaměstnavatelem a související dokumenty
 • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
 • výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů
 • potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
 • potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání
 • žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
 • žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu pro Úřad práce
 • ohlášení povinného podílu osob se zdravotním postižením pro úřad práce
 • přehled o výši pojistného vypláceného zaměstnavatelem pro SSZ a ZP
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • další tiskopisy SSZ