T A X E D I T

Ekologické daně zahrnují:

  • přiznání k dani z elektřiny
  • přiznání k dani z pevných paliv
  • přiznání k dani ze zemního plynu
  • přiznání jsou opatřena číselníky a umožňují vytvoření XML souborů pro portál Celní správy