T A X E D I T
 • přiznání k dani z nemovitých věcí
 • automaticky vkládané přílohy List k dani z pozemků, List k dani ze staveb a jednotek a přílohy k nim
 • podrobná evidence nemovitostí, pozemků, staveb a jednotek, ze které lze kdykoli za jakékoli období aktuální i historické sestavit automaticky řádné, dílčí i dodatečné přiznání
 • nabytí, prodeje nebo přeměny nemovitostí se zadávají v průběhu celého roku, finální přiznání, dílčí nebo řádné, se generuje automaticky dle stavu k 1.1. a změn za poslední rok
 • sestavení přiznání automaticky za všechny finanční úřady nebo za libovolnou vybranou sadu nemovitostí
 • propočet daně za každou nemovitost a libovolné období
 • kontrola zadání, zastavěnosti pozemků, evidence zpevněných ploch a stavebních pozemků
 • evidence daňových parametrů i údajů z katastru nemovitostí podporuje kontrolu proti listům vlastnictví
 • aktualizované číselníky daňového portálu od celých KÚ až na úroveň jednotlivých parcel
 • u nových klientů naplnění kartotéky nemovitostí ze starších předaných přiznání v XML
 • možnost importu dat z jiných informačních systémů
 • volitelná evidence řady nedaňových údajů včetně scanování/vložení LV, smluv a dalších podkladů
 • hlídání minimální daně z pozemků
 • nastavení parametrů dle momentální libovůle daňové správy
 • elektronické podání v XML přes daňový portál nebo v PDF datovou schránkou u dílčích a zkrácených dodatečných přiznání
 • evidence majitelů nemovitostí pro nájemce
 • evidence skutečné plochy pro podnikání nebo poměru podlahové plochy
 • žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
 • oznámení skutečnosti, že daňový subjekt není poplatníkem daně u FÚ
 • oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO