T A X E D I T
 • správa daní obsahuje především formuláře registračního řízení a další podpůrné dokumenty
 • k dispozici je universální přihláška k registraci PO a FO
 • registrace pro organizační složky obchodního závodu
 • oznámení o změně registračních údajů
 • žádost o zrušení registrace
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihláška k registraci k DPH pro skupiny a žádost o přistoupení do skupiny
 • žádost o zrušení registrace skupiny a vystoupení člena ze skupiny
 • žádost o registraci a přístup do aplikace Mini One Stop Shop (MOSS)
 • oznámení o zastupování osoby dle §109 ZDPH
 • přihláška k registraci ke spotřebním daním a ekodaním pro FO i PO včetně přílohy
 • žádost o přidělení autentizačních údajů k EET
 • formuláře k ohlášení a oznámení CbCR – mateřská entita
 • k dispozici je evidence registrací, která se automaticky plní při vytváření formulářů a ve které lze detailně sledovat registrace subjektů k jednotlivým daním a jednotlivým správcům daně