T A X E D I T
  • přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit dle § 15
  • přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů pro ozbrojené síly cizích států
  • osvědčení o osvobození od DPH nebo SPD (pouze pro imunity a NATO)
  • přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 55 – mineralogické postupy a metalurgické procesy
  • přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 – výroba tepla
  • přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56a – ostatní benziny
  • přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 – zelená nafta za různá období