T A X E D I T
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
 • kontrolní hlášení
 • souhrnné hlášení a Následné souhrnné hlášení
 • výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
 • žádost o vrácení DPH v rámci EU/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu
 • přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů
 • hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
 • hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
 • žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
 • přiznání k dani Mini One Stop Shop/EU režim
 • přiznání se sestavují manuálně, importem z ekonomických systémů nebo importem z excelovských šablon
 • možnost spojování více přiznání dohromady pro sloučení podkladů ve skupině, za střediska apod.
 • výpočet a automatické prominutí koeficientu dle §20 zákona do přiznání
 • roční rekapitulace, přepočet koeficientu, odhad i výpočet vypořádání
 • elektronické podání s uložením informací pro prokázání obsahu podání při podání přes EPO