T A X E D I T
 • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ve verzích pro různá rozhodná data vzniku předmětu daně
 • přiznání obsahují množitelné přílohy:
  • příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou (typ N)
  • příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci (typ J)
  • příloha č. 2 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (pozemek)
  • příloha č. 2A k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (byt a nebytový prostor)
  • příloha č. 2B k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (garáž a doplňková stavba)
  • příloha č. 2C k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek)
  • příloha č. 2D k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rekreační chata a zahrádkářská chata)
  • příloha č. 3 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání
 • z vyplněného přiznání k nabytí se automaticky plní evidence nemovitostí pro sestavení přiznání k dani z nemovitostí
 • přiznání nepočítá směrnou hodnotu nemovitostí, tu počítá správce daně nebo web smernahodnota.financnisprava.cz
 • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně a při zániku daňové povinnosti podle § 55 zákonného opatření
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí včetně příloh pro převod nemovitosti kupní smlouvou, směnnou smlouvou a ostatní převody nemovitosti
 • přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • přiznání k dani dědické
 • přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
 • přiznání k dani darovací
 • přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona